Aa

Hoạt động kinh doanh của NamABank “trượt dốc không phanh”

Thứ Năm, 28/09/2017 - 23:01

Trên website của Ngân hàng Nam Á (NamABank) chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2017. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý I/2017 cho thấy, lợi nhuận của ngân hàng này giảm gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin NamABank công bố, tiền mặt và vàng đá quý của ngân hàng này tính đến tháng 3/2017 có khoảng 372 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN có khoảng hơn 618 tỷ đồng, giảm một nửa so với thời điểm đầu năm 2017. Tuy nhiên, tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác tăng gần gấp đôi so với đầu năm, khoảng 4.163 tỷ đồng.

Ngân hàng vẫn chi 139 tỷ đồng kinh doanh chứng khoán, chứng khoán đầu tư khoảng 9.460 tỷ đồng. Ngân hàng không đầu tư thêm chứng khoán trong quý I/2017. Góp vốn đầu tư dài hạn khoảng 112 tỷ đồng.

Các khoản nợ Chính phủ và ngân hàng là 383 tỷ đồng, các khoản nợ khác là 754,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến quý II/2017 là 3.447 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 220 tỷ đồng.

Riêng trong quý I/2017, thu nhập lãi thuần đạt 147 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 3 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối gần 10 tỷ đồng, kinh doanh và đầu tư chứng khoán được khoảng 13 tỷ đồng. Trong kỳ, thu nhập góp vốn mua cổ phần không đáng kể nhưng thu nhập khác được 6,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động 169 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2017 của NamABank đạt 8 tỷ đồng, bằng 1 phần 8 lợi nhuận cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo tài chính quý I/2017 của NamABank cho thấy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này đã giảm sút mạnh. Các chỉ số kinh doanh thấp hơn nhiều so với mức bình quân trong hệ thống ngân hàng. Trong suốt quý I/2017, lợi nhuận của ngân hàng chỉ bằng một doanh nghiệp nhỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top