Aa

Hội nghị lấy ý kiến quy chế quản lý kiến trúc TP. Nam Định

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Theo Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Thứ Bảy, 02/12/2023 - 15:40

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Nam Định giao tại Văn bản số 845/UBND-VP5 ngày 17/10/2022 về chủ trương lập Quy chế quản lý kiến trúc TP. Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định. Nhằm thực hiện các quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ, ngày 23/11/2023, Sở Xây dựng Nam Định tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định tại Hội trường tầng 1 - Sở Xây dựng.

Ranh giới lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định được xác định theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020. 

Tổng diện tích lập quy chế là 187,99 km2, bao gồm: Thành phố Nam Định diện tích 46,41 km2; Huyện Mỹ Lộc diện tích 74,49 km2; 03 xã Đại An, Thành Lợi và Tân Thành của huyện Vụ Bản có diện tích 26,48 km2 và 05 xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An của huyện Nam Trực có diện tích 40,6 km2.

Hội nghị lấy ý kiến quy chế quản lý kiến trúc TP. Nam Định- Ảnh 1.

Với mục tiêu, yêu cầu:

- Cụ thể hóa các nội dung kiểm soát phát triển, đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa, định hướng phát triển kiến trúc tỉnh Nam Định. Là căn cứ để quản lý việc lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng công trình và cấp giấy phép xây dựng. 

- Kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, chọn lọc kinh nghiệm trong nước và quốc tế xây dựng kiến trúc đô thị tiên tiến, hiện đại. Các công trình kiến trúc trong phạm vi áp dụng phải được quản lý đồng bộ về chức năng, tổ chức không gian, kiến trúc công trình, cảnh quan đô thị, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, khí hậu môi trường và các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) đã được phê duyệt.

Tại Hội nghị đồng chí Phan Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng Ban Quản lý dự án đã phát biểu thống nhất việc lấy ý kiến Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định theo Kế hoạch số 2394/KH-SXD ngày 21/11/2023 của Sở Xây dựng. Viện nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế đô thị nông thôn (đơn vị tư vấn) trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế và giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo UBND TP. Nam Định, UBND các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, đại biểu của 44 xã, phường, thị trấn đã lắng nghe, tập trung nghiên cứu, thảo luận về dự thảo Quy chế, tiếp nhận nội dung cần triển khai lấy ý kiến tại cấp huyện, cấp xã và đã tham gia ý kiến trực tiếp vào Phiếu lấy ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến quy chế quản lý kiến trúc TP. Nam Định- Ảnh 2.

Tài liệu hồ sơ Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Phụ lục quy định chi tiết; Các minh họa; Phiếu lấy ý kiến được gửi tới đại diện UBND thành phố Nam Định, UBND các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực và 44 xã, phường, thị trấn có liên quan để thực hiện công khai theo các hình thức:

- Thông báo rộng rãi về việc lấy ý kiến đối với Quy chế quản lý kiến trúc TP. Nam Định.

- Đăng tải Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thường xuyên, liên tục trên cổng thông tin của đơn vị.

- Thông báo nội dung dự thảo Quy chế trên Đài phát thanh của địa phương.

- Phát lấy ý kiến khi có người tham gia ý kiến.

Thời gian công khai lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định từ ngày 23/11/2023 đến hết 17h ngày 23/12/2023. Phiếu lấy ý kiến sẽ được UBND các cấp tiếp nhận, tổng hợp gửi về Sở Xây dựng tiếp thu, nghiên cứu giải trình, làm rõ và là cơ sở để hoàn thiện Quy chế quản lý kiến trúc TP. Nam Định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top