Aa

Hội thảo quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Nguyễn Hằng/VOV1
Nguyễn Hằng/VOV1 pvhongvu@gmail.com
Thứ Tư, 28/08/2019 - 17:24

60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc.

Sáng nay (28/8), tại Hà Nội, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Tại hội thảo, các đại biểu cùng các nhà khoa học làm rõ nội dung về những giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 50 năm qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chính Minh. Bản Di chúc đã tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể, Di chúc của Bác đã đề cập đến những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Bản Di chúc khẳng định niềm tin và sự cổ vũ toàn dân tộc Việt Nam quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Di chúc là bản Cương lĩnh với những chủ trương định hướng lớn về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Di chúc với vấn đề đoàn kết quốc tế và những thành tựu đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc.

Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu, nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng, trên 80% những bài viết của Người từ những ngày phong trào yêu nước đến lúc Bác ra đi nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết nhằm tạo sức mạnh trong dân tộc.

"Trong Di chúc của Người điều đầu tiên Bác nói đến sự đoàn kết trong Đảng, nếu Đảng lãnh đạo không đoàn kết thì không lãnh đạo được ai. Do đó, muốn đoàn kết trong Đảng thì mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự là người lãng đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Điều Bác nói khi chúng ta đổi mới còn nguyên giá trị" - Ông Nguyễn Túc nói.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ, cách đây tròn 50 năm, ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi mãi mãi. Người đã để lại cho chúng ta muôn vàn tình thương yêu và Bản di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử quý báu được kết tinh từ giá trị văn hóa dân tộc, thể hiện sâu sắc nhất tinh hoa tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, phong cách và tâm hồn cao đẹp. Bản Di chúc của Người đã căn dặn những vấn đề trọng yếu về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Người đã chỉ rõ việc cần phải làm trước hết là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, Chi bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, có được sự đoàn kết trong đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, phê bình và tự phê bình.

Ông Phạm Minh Chính chỉ rõ, thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua, Đảng ta đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong, thái độ làm việc tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Để từ đó có được niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội thảo

Ông Phạm Minh Chính khẳng định, những lời Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc từng chữ, từng câu giản dị và thiêng liêng, bản Di chúc đi vào lịch sử như một kiệt tác bất hủ, một bảo vật quốc gia gắn liền với tên tuổi của Người.

Hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tổ chức trọng thể vào lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những Di huấn của Người, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tưởng nhớ anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về một lãnh tụ vĩ đại, người con yêu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến to lớn của Người đối với đất nước với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, của nhân dân ta.

"Tưởng nhớ Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như tâm nguyện của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top