Aa

Hơn 12,4ha đất Khu đô thị mới Việt Hưng được điều chỉnh quy hoạch thế nào?

Thứ Hai, 10/07/2017 - 00:00

Phân khu đô thị N10 thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội sẽ được điều chỉnh từ chức năng đất công cộng khu ở sang chức năng hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở).

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4099/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại lô quy hoạch ký hiệu C.5/CCK01, thuộc lô đất ký hiệu CC-05A, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Diện tích khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 12.404m2 (theo Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND Thành phố);

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh không ảnh hưởng lớn đến định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt; Phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Tuân thủ chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đồng thời, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực, cân đối nhu cầu hạ tầng của dự án và khu vực trên cơ sở quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt, tuân thủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh khu đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2.000.

Về nội dung điều chỉnh: Theo quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014, khu đất nêu trên thuộc lô quy hoạch ký hiệu C.5/CCK01 có chức năng đất công cộng khu ở với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung: Mật độ xây dựng 20-40%; Tầng cao: 3-18 tầng. Nay điều chỉnh sang chức năng hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở).

Về Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất tại lô đất nêu trên không làm thay đổi nhu cầu khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo Quy hoạch phân khu đô thị N10 đã được phê duyệt.

Giải pháp thiết kế chi tiết các tuyến hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng như kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt sẽ được xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng và được các cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa thuận.

Đồng thời, đảm bảo diện tích đỗ xe phục vụ bản thân công trình và khách vãng lai (quy mô tối thiểu 03 tầng hầm, đảm bảo đáp ứng khoảng 20% nhu cầu khách vãng lai).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top