kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước năm 2022.

Lên đầu trang
Top