12/05/2020, 11:00 GMT+7

Khi ngân hàng tính chi phí nhân viên cả năm vào quý I/2020

Reatimes.vn Nếu không tính đến chi phí nhân viên từ tháng 4 đến tháng 12 và lãi ghi nhận từ bán trái phiếu Chính phủ, lợi nhuận trước thuế trong quý I của ACB sẽ tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh ngoại hối của ACB tăng 77%

Theo BCTC hợp nhất quý I, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 3.419 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2019. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 77% lên 370,7 tỷ đồng, trong khi mua bán chứng khoán đầu tư mang về gần 349 tỷ đồng, gấp gần 18 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ. Lãi từ hoạt động khác giảm 40% còn hơn 80,5 tỷ đồng song chi tiết không được đề cập. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 31% lên 2.360 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 93 tỷ đồng, không hoàn nhập như quý I/2019. Ngân hàng kết thúc 3 tháng đầu năm với khoản lãi sau thuế 1.537 tỷ đồng, tăng 13%.

Khi ngân hàng tính chi phí nhân viên cả năm vào quý I/2020
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ACB tăng mạnh

Tổng tài sản 387.396 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 2% lên mức 274.793 tỷ đồng, trong khi tiền gửi tăng 1% ở mức 312.653 tỷ đồng. Nợ xấu ở mức 1.790 tỷ đồng, tăng 23%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,54% lên 0,65%.

Ngân hàng đang có lợi nhuận chưa phân phối hơn 7.907 tỷ đồng, bên cạnh 4.595 tỷ đồng quỹ tổ chức tín dụng và 271 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lợi nhuận giảm tốc vì tính trước chi phí cả năm

Theo nhóm phân tích SSI Research, trong quý I/2020, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế của ACB lần lượt đạt 4.368 tỷ đồng, tăng 25,4% và 1.925 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế thấp hơn tổng thu nhập hoạt động do chi phí hoạt động tăng 31,2%, chủ yếu bởi chi phí nhân viên cao hơn 88% so với quý I/2019. Ngân hàng đã ghi nhận một phần chi phí lương kinh doanh cho 3 quý cuối năm luôn trong quý đầu tiên.

Nếu không tính đến chi phí nhân viên từ tháng 4 đến tháng 12 và lãi ghi nhận từ bán trái phiếu Chính phủ, lợi nhuận trước thuế trong quý I tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 0,66% và 0,97%. ACB vẫn có thể mở rộng hệ số NIM.

Khi ngân hàng tính chi phí nhân viên cả năm vào quý I/2020

Năm 2020, SSI Research ước tính ACB sẽ ghi nhận 7.921 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước với những thay đổi chính trong giả định là tăng trưởng tín dụng giảm (10%), hệ số NIM giảm 18 điểm cơ bản, thu từ hoạt động dịch vụ không tăng trưởng, thu nhập từ nợ xấu đã xuống thấp và chi phí dự phòng tăng 231%.

Dự báo này không tính đến khoản phí liên quan đến một hợp đồng độc quyền về bancassurance có thể được hoàn tất và ghi nhận trong nửa cuối năm 2020.

Theo kịch bản cơ sở, trong năm 2021, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế của ACB có thể tăng 19,5%.

Bạn đang đọc bài viết Khi ngân hàng tính chi phí nhân viên cả năm vào quý I/2020 tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP