Aa

Khi Thủ tướng yêu cầu làm việc cật lực

Thứ Năm, 18/02/2021 - 16:30

Không để tình trạng “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà tháng Giêng là tháng làm việc cật lực để bắt tay ngay vào nhiệm vụ năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp này tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 17/2 về các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ và của Thủ tướng sau kỳ nghỉ Tết, nhưng thực tế thì ngay cả trong dịp Tết, Thủ tướng vẫn liên tục có các chỉ đạo về các vấn đề cấp bách, nhất là trong ứng phó đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngay ngày mùng 4 Tết, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nội dung này. 

Thực ra, từ nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2020, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”, “không để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”… đã là những yêu cầu được Thủ tướng liên tục nhắc lại mỗi dịp đầu năm. Nhưng yêu cầu “làm việc cật lực” ngay trong tháng Giêng lần đầu tiên được Thủ tướng nhắc đến trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/2. Ảnh: VGP

Có nhiều lý do cho thông điệp mạnh mẽ này, mà trước hết là tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhất là tại Hải Dương với 5 ổ dịch lớn.

Song song với đó là yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội, phong tỏa… tất yếu làm ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế.

Đặc biệt, Đại hội Đảng lần thứ XIII - sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước trong nhiều năm - vừa thành công rực rỡ, đặt ra những mục tiêu mới, yêu cầu mới, định hướng mới, giải pháp mới cho phát triển đất nước.

Cùng với hàng loạt yếu tố khác trong và ngoài nước, thực tiễn đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra hàng loạt vấn đề cần cùng lúc xử lý, với yêu cầu, đòi hỏi rất cao, rất lớn.

Trong bối cảnh như vậy, tại cuộc họp đầu tiên trong năm mới, Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ, cả cấp bách, cả lâu dài, với tinh thần ngay từ quý I này, mỗi cơ quan, địa phương phải quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở cơ quan mình, ở địa phương mình.

Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021, kế hoạch 5 năm. Đó là cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, cân đối giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tuân theo các quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, giữa tiến bộ xã hội với bảo vệ môi trường, giữa tính độc lập và hội nhập.

Đồng thời, cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội; cân đối giữa nội lực và ngoại lực, giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế khu vực cũng như toàn cầu; cân đối giữa ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn; cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và nhiều cân đối vĩ mô khác.

Suốt 5 năm qua, Chính phủ và Thủ tướng đã luôn kiên định trước mọi tình huống, càng khó khăn, thách thức lại càng chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành. 

Không chỉ riêng tháng Giêng sau Tết, giai đoạn phát triển mới của đất nước với tất cả những thuận lợi, cơ hội mới và khó khăn, thách thức mới càng đòi hỏi các cấp chính quyền trên cả nước phải khẩn trương, nhanh chóng hơn, “thần tốc” hơn nữa trong mọi thời điểm để thực hiện mục tiêu kép, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top