Aa

Không được làm nhà ở thương mại trên đất xây dựng sân golf

Chủ Nhật, 28/10/2018 - 06:01

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, quy định điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh sân golf và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.

Một trong số các nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định 7 hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Cụ thể, không được phép xây dựng sân golf khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Bên cạnh đó, không được sử dụng đất xây dựng sân golf sai mục đích. Việc kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, Nghị định này và pháp luật có liên quan cũng là hành vi bị cấm.

Nếu dự thảo được thông qua, hành vi xây nhà ở thương mại trên đất quy hoạch sân golf là vi phạm pháp luật.

Nếu Dự thảo được thông qua, hành vi xây nhà ở thương mại trên đất cho sân golf là vi phạm pháp luật.

Các hành vi còn lại được nêu trong nội dung này bao gồm: Lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc, gá bạc trái phép; Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật; Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ, sân golf chỉ được phép xây dựng tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, vùng đất cát hoang hóa ven biển, đất đồi núi trọc, đất hoang hóa. Không được xây sân golf trên đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

Cũng theo dự thảo, hành vi sử dụng đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf để xây dựng nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác là vi phạm pháp luật. Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để xây dựng nhà ở thương mại.

Việc sử dụng đất để mở rộng sân golf chỉ được xem xét sau khi hoàn thành xây dựng sân golf, đưa vào sử dụng và đáp ứng các điều kiện quy định.

Nhà đầu tư cũng phải cam kết hỗ trợ tái định cư, bố trí việc làm cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top