Reatimes.vn

Không thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh

Không thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2786 /BXD-QHKT phúc đáp UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.
06:01, 02/12/2017
Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Quảng Ninh.

Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh: Căn cứ Điều 37 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, không thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện theo quy định tại Mục 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Về việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long: UBND tỉnh cần lập Báo cáo đánh giá, rà soát quy hoạch đô thị TP Hạ Long, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh; việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị hay điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải căn cứ vào nội dung Báo cáo theo quy định của Điều 49 Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12. Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh, sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: UBND tỉnh cần lập Báo cáo đánh giá, rà soát quy hoạch chung khu kinh tế của khẩu Móng Cái, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh cục bộ một số khu vực dự kiến điều chỉnh, đảm bảo các điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; trên cơ sở điều chỉnh cục bộ, UBND tỉnh thực hiện lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu theo quy định pháp luật hiện hành./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Liên kết hữu ích

TOP