TAG:

khủng hoảng truyền thông

13/08/2020, 03:53 GMT+7
 • 12/09/2019, 06:30

  Từ một vụ cháy

  Từ một vụ cháy

  Vụ cháy này đã làm bộc lộ ra một vấn đề lớn, là khủng hoảng về trình độ quản lý xã hội, trình độ ứng phó sự cố an sinh...

 • 21/11/2018, 06:01

  Kỳ 3: Ẩn chứa những “đòn” tiếp theo

  Kỳ 3: Ẩn chứa những “đòn” tiếp theo

  Nếu muốn chống tiêu cực thì “đánh” cú nào ra cú đấy, có đủ lý lẽ với tính xây dựng cao, khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Bởi đây là một cơ sở giáo dục phổ thông, chứa ẩn hàng nghìn tâm hồn trẻ thơ cùng với ngót một trăm “kỹ sư tâm hồn”, rất dễ bị tổn thương.

Thương hiệu nổi bật

TOP