kiểm soát cung tiền

Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 110 nghìn tỷ trong 4 tuần liên tiếp vì lạm phát

Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 110 nghìn tỷ trong 4 tuần liên tiếp vì lạm phát

Tài chính bất động sản

Lượng tín phiếu đang lưu hành hiện đã tăng lên mức 109.000 tỷ đồng. Trong 4 tuần liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hút ròng nhằm kiểm soát cung tiền trong bối cảnh lạm phát đang dần tăng cao.

Lên đầu trang
Top