Aa

Kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất hàng trăm dự án không có khả năng thực hiện

Thứ Tư, 17/10/2018 - 23:00

Sở Tài nguyên & Môi trường kiến nghị điều chỉnh, chuyển tiếp 63 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (tổng diện tích đất hai loại này là 332ha) và 298 dự án thuộc diện thu hồi gần 5.370ha đất thực hiện trong các năm tới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Thuận đã thực hiện rà soát danh mục các dự án được HĐND tỉnh thông qua nhưng không có khả năng thực hiện trong 3 năm qua.

Theo đó, Sở Tài nguyên & Môi trường kiến nghị hủy bỏ 38 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 159 dự án khác thuộc diện thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua để triển khai trong 3 năm qua nhưng không có khả năng thực hiện.

Đồng thời, Sở này kiến nghị điều chỉnh, chuyển tiếp 63 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (tổng diện tích đất hai loại này 332ha) và 298 dự án thuộc diện thu hồi gần 5.370ha đất thực hiện trong các năm tới.

Cụ thể như điều chỉnh diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất rừng phòng hộ thuộc dự án Khu căn cứ Tỉnh ủy tại xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc), bổ sung thêm 5ha cho phù hợp chủ trương của Tỉnh ủy hình thành khu di tích này.

Cùng với đó, qua kiến nghị nhu cầu sử dụng đất của các huyện, 6 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất được bổ sung diện tích xây dựng. Như Cụm công nghiệp Thắng Hải 3 thuộc xã Thắng Hải với diện tích gần 50ha; Khu trung tâm hành chính huyện Hàm Tân thêm 5ha; Hoa Viên cầu Sở Muối (TP. Phan Thiết); chợ và điểm dân cư thôn 5 xã Trà Tân (Đức Linh)…

Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, nguyên nhân những dự án hết hạn chủ yếu là do chưa có vốn đầu tư, bố trí vốn chậm kéo dài dự án; dự báo của các ngành chưa sát với thực tiễn (đăng ký nhiều công trình để tranh thủ hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh); phối hợp để cân đối nguồn tài chính giữa các ngành, các cấp còn chậm.

Mặt khác, cấp huyện kêu gọi thu hút xã hội hóa đầu tư các công trình đăng ký chưa hiệu quả, UBND cấp huyện cũng chưa chủ động đề xuất đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách… Các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dự án kéo dài không khả thi.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trước mắt địa phương sẽ ưu tiên quỹ đất dành thực hiện dự án trong năm 2019, theo đó với 26 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa diện tích gần 49ha, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn sớm có ý kiến về mức độ phù hợp quy hoạch phát triển đất trồng lúa đến năm 2020 báo cáo tỉnh.

Ngoài ra, với 50 dự án diện tích hơn 186ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2019, Sở Tài nguyên & Môi trường được giao sớm hoàn chỉnh thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 khóa X tới.

Đối với 11 dự án khác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hơn 16ha và 34 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất lên đến 903ha dự kiến thực hiện năm tới, hiện chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, UBND tỉnh yêu cầu TP. Phan Thiết, TX. La Gi, UBND các huyện thông báo đến các chủ đầu tư xúc tiến phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định trong tháng 10 này để bổ sung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 7 khóa X tới, có cơ sở triển khai.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện năm 2019. Vì vậy, Sở TN&MT Bình Thuận đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát danh mục đăng ký kế hoạch sử dụng đất qua 03 năm và các dự án có trong Nghị quyết số 88 ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận, nhưng chưa thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện, lập danh mục công trình, dự án cụ thể gửi về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, hủy bỏ và công bố rộng rãi để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đề nghị các Sở, ngành đăng ký nhu cầu sử dụng đất của dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top