02/07/2020, 18:17 GMT+7

Kiến nghị xử lý hình sự đơn vị độc quyền Internet ở Phú Mỹ Hưng

Reatimes.vn Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM kiến nghị Công an TP. xem xét thụ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới về dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Nhiều năm độc quyền Internet ở Phú Mỹ Hưng

Ngày 23/06/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 1375/KLTT-STTTT về thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình trả tiền tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới.

Theo Kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới vi phạm đối với 04 hành vi: Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, theo quy định theo điểm a khoản 3 Điều 55 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, theo điểm b khoản 6 Điều 55 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Không báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp, theo điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Thanh tra Sở TT&TT công bố nhiều sai phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới về hành vi độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình trả tiền tại KĐT Phú Mỹ Hưng

Cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố, theo khoản 5 Điều 53 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Từ các sai phạm nêu trên, Giám đốc Sở TT&TT yêu cầu Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới phải thông báo giá cước dịch vụ do doanh nghiệp tự quy định đến Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo giá thành định kỳ đến Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, yêu cầu công ty phải đảm bảo chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Đồng thời, Sở TT&TT cũng yêu cầu phía đơn bị này phải có biện pháp bảo đảm tốc độ truy cập Internet trong nước và quốc tế theo thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ với khách hàng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khắc phục tình trạng không ổn định và mất kết nối Internet đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại các căn hộ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Kiến nghị xử lý hình sự về dấu hiệu thu lợi bất chính

Đáng chú ý, Sở TT&TT cũng kiến nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét trường hợp Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới về hoạt động triển khai cung cấp dịch vụ Internet mà không thông báo khi có thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn, không thông báo giá cước do doanh nghiệp tự quy định, không báo cáo giá thành cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông để thu lợi với số tiền là 4.602.696.860 đồng (bốn tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn, tám trăm sáu mươi đồng) tính theo kỳ doanh thu của 01 (một) tháng.

Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm đối với việc có dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới để thu lợi bất chính trên 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), Sở TT&TT kiến nghị Công an TP. Hồ Chí Minh xem xét thụ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới theo Điều 217 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kiến nghị Cục Viễn thông xem xét việc sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 104/GP-CVT ngày 26/3/2019 cấp cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới.

Theo kết luận Thanh tra, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới đã có sự thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn mà không thông báo cho Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi này đã thay đổi cơ bản về chủ sở hữu trong việc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới được cấp phép và triển khai hoạt động kinh doanh có điều kiện là thiết lập hạ tầng mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình truy nhập Internet.

Điều này có thể dẫn đến việc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới không đạt điều kiện về tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế kinh doanh dịch vụ viễn thông không vượt quá 50% đối với dịch vụ có hạ tầng mạng theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông năm 2009 và theo Điều ước quốc tế WTO, FTAs, AFAS.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới hoạt động không đúng với nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình truy nhập Internet gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cư dân tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông năm 2009.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng giao phòng Bưu chính Viễn thông tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới và các doanh nghiệp có liên quan trong việc triển khai hoạt động sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, theo khoản 3 và khoản 4 Điều 42 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới về hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố, theo khoản 5 Điều 53 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Lập hồ sơ và chuyển đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự theo Điều 217 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với 03 (ba) hành vi của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới là cung cấp dịch vụ Internet mà không báo cáo khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp; Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định và không báo cáo giá thành cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông để thu lợi trên 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).

Lập hồ sơ và chuyển đến Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét việc sử dụng Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 103/GP-CVT ngày 26/3/2019 và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 104/GP-CVT ngày 26/3/2019 của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng Giao Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - SPT về tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và áp dụng giá cước dịch vụ điện thoại cố định; Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - Trung tâm Hỗ trợ bán hàng miền Nam và Viettel thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về áp dụng giá cước dịch vụ kênh thuê riêng (Leased line). Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV - TMS và Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist - SCTV về áp dụng giá cước dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị xử lý hình sự đơn vị độc quyền Internet ở Phú Mỹ Hưng tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP