Aa

Kiên quyết xử lý cán bộ nói và làm trái quan điểm của Đảng

Thứ Ba, 20/08/2019 - 14:28

Kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, đảng viên nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị trực tuyến với gần 800 điểm cầu trên cả nước, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu tự giác nêu gương trong từng việc làm

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đánh giá, thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, từng bước đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước. Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng. Ảnh: Trần Thường

Việc thực hiện chỉ thị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Kết quả này góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong 3 năm qua, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác. Cụ thể, có hàng trăm mô hình trong thực hiện cải cách hành chính; phong trào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được tính hình thức; chấn chỉnh lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo ra những diễn biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng...

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đúc kết 3 bài học kinh nghiệm. Trong đó, ông nhấn mạnh đến sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo chính quyền là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả.

"Vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trên cả hai mặt. Cụ thể là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải quyết tâm, kiên trì; mặt khác tự mình gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm, trong công việc và trong cuộc sống đều nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác", ông Thưởng nói.

Ngoài ra phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.

"Kết hợp chặt chẽ xây và chống, lấy xây để chống. Đặc biệt coi trọng tuyên truyền, giáo dục về gương người tốt, việc tốt", Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ lưu ý.

Lựa chọn việc nổi cộm, bức xúc giải quyết có kết quả

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến việc phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 2 năm tổ chức thực hiện; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ảnh: Trần Thường

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng như ý nghĩa, vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Một nội dung khác cũng được Trưởng ban Tuyên giáo TƯ lưu ý là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Ông Thưởng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu phát huy những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

"Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nói và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng", Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top