Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Kinh doanh khó, chi phí tăng, doanh nghiệp xây dựng lo ngại tăng trưởng âm

Kinh doanh khó, chi phí tăng, doanh nghiệp xây dựng lo ngại tăng trưởng âm

Báo cáo Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng công bố mới đây cho hay, có tới 46,9% doanh nghiêp tham gia khảo sát cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ khó khăn hơn trong quý II.
16:00, 27/03/2020

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Xây dựng được Tổng cục Thống kê tiến hành hàng quý với hơn 6.600 doanh nghiệp được chọn mẫu để khảo sát, đại diện cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp có hoạt động xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia trả lời trong kỳ điều tra quý I/2020 đạt 89%. 

Thông tin thu thập được từ các doanh nghiệp phản ánh xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng về các vấn đề: Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng, xu hướng sử dụng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhận định về chính sách hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước và tình hình tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bức tranh thị trường xây dựng quý II đa phần là màu xám

Theo báo cáo điều tra, trong quý I/2020, có 18,8% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 33,7% đánh giá giữ ổn định và 47,5% cho rằng khó khăn hơn so với quý IV/2019. Dự báo quý II/2020 có 18,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 34,8% nhận định giữ ổn định và 46,9% đánh giá khó khăn hơn.

Có thể thấy, trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu hàng loạt tác động từ dịch bệnh Covid-19, ngành xây dựng cũng không nằm ngoài vòng xoáy tác động. Thay vì kỳ vọng tích cực vào thị trường như những năm trước đó, doanh nghiệp xây dựng bắt đầu lo ngại về màu sắc tươi sáng cho quý tiếp theo với gần một nửa câu trả lời cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ khó khăn.

Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Cụ thể hơn, theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước khả quan hơn so với hai khu vực còn lại, với 19,4% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020 tốt hơn so với quý IV/2019, 33,9% nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh giữ ổn định và 46,7% doanh nghiệp cho rằng hoạt động khó khăn hơn. 

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) có 13,0% doanh nghiệp nhận định tốt hơn, có 31,9% giữ ổn định và 55,1% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp Nhà nước có 10,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 34,1% giữ ổn định và 55,3% hoạt động kinh doanh khó khăn hơn.

Dự báo quý II/2020, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 19,0% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 34,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 46,5% khó khăn hơn so với quý I/2020. Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp FDI là 12,1% tốt hơn, 38,1% giữ ổn định và 49,8% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 11,8% tốt hơn, 34,1% giữ ổn định và 54,1% khó khăn hơn.

Theo nhóm ngành hoạt động, doanh nghiệp xây dựng nhà các loại đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020 so với quý IV/2019 với 19,5% đánh giá tốt hơn, 32,6% giữ ổn định và 47,9% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có 19,1% nhận định tốt hơn, 35,7% giữ ổn định và 45,2% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng với 17,0% đánh giá tốt hơn, 32,9% giữ ổn định và 50,1% khó khăn hơn. 

Dự báo quý II/2020, doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng nhận định khả quan hơn so với các ngành còn lại với 19,9% dự báo tốt hơn, 35,3% dự báo giữ ổn định và 44,8% khó khăn hơn; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 19,2% tốt hơn, 33,0% giữ ổn định và 47,8% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có 14,3% tốt hơn, 37,4% giữ ổn định và 48,3% khó khăn hơn.

Chi phí gia tăng, cộng dồn thêm áp lực cho doanh nghiệp

Kết quả khảo sát quý I/2020 về tổng chi phí cho họat động xây dựng cho thấy có 33,7% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định, 18,8% nhận định giảm và có 47,5% đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng so với quý IV/2019. 

Dự báo quý II/2020 so với quý I/2020, có 31,1% dự báo tổng chi phí sản xuất giữ ổn định, 20,7% dự báo giảm và 48,2% dự báo tăng.

Phân theo hình thức sở hữu, trong cả ba khu vực, khu vực doanh nghiệp FDI có dự báo tình hình quý II khả quan hơn với 60,2% nhận định chi phí sản xuất ổn định và giảm (34,6% giữ ổn định và 25,6% giảm). Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 51,1% (30,6% giữ ổn định và 20,5% giảm) và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 57,7% (47,1% giữ ổn định và 10,6% giảm).

Cơ cấu chi phí trong tổng chi phí của doanh nghiệp xây dựng

Theo ngành hoạt động, trong quý I/2020, doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng đánh giá khả quan hơn các ngành hoạt động xây dựng còn lại với 53,8% nhận định quý I/2020 chi phí sản xuất kinh doanh trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định và giảm so với quý IV/2019 (34,6% giữ ổn định và 19,2% giảm). 

Tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 53,4% (34,1% giữ ổn định và 19,3% giảm) và doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 50,5% (32,6% giữ ổn định và 17,9% giảm). 

Dự báo quý II/2020 so với quý I/2020, có 55,9% doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng cho rằng tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định và giảm (33,5% giữ ổn định và 22,4% giảm); tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 49,5% (30,8% giữ ổn định và 18,7% giảm) và doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 51,7% (30,1% giữ ổn định và 21,6% giảm).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP