Aa

Kon Tum: Tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản

Đông Duy
Đông Duy
Thứ Sáu, 29/12/2023 - 13:30

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Công văn yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Công điện nêu trên và các Nghị quyết của Chính phủ, các Công điện, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong đó lưu ý triển khai tốt các nhiệm vụ sau: Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất; quy hoạch, đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; tập trung giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Kon Tum: Tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản- Ảnh 1.

Kon Tum yêu cầu doanh nghiệp bất động sản chủ động nghiên cứu tái cơ cấu lại giá cả, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường (Ảnh: Báo Kon Tum)

Trước đó, để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra một số giải pháp như yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc thuộc lĩnh vực quản lý.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Rà soát, lập hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định Luật Đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường; trường hợp vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Kon Tum: Tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản- Ảnh 2.

Kon Tum triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (Ảnh: Báo Kon Tum)

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí nguồn lực để thanh toán nợ, đặc biệt là nợ trái phiếu; chủ động nghiên cứu tái cơ cấu lại giá cả, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường; báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai dự án do mình làm chủ đầu tư (nếu có).

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu định kỳ ngày 10 tháng cuối quý, các đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng). Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm  tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý và đột xuất theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top