Aa

Lãi suất thị trường 2 tăng mạnh, các ngân hàng giảm vay mượn lẫn nhau

Thứ Sáu, 24/08/2018 - 06:00

Lãi suất trên liên ngân hàng bật tăng trở lại, với lãi suất qua đêm lên tới 3,34%/năm đối với VND và với USD là 2,07%/năm.

Theo báo cáo về hoạt động ngân hàng tuần từ 06 - 10/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần qua, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5 - 7,3%/năm. Trong khi đó lãi suất huy động USD của TCTD tiếp tục ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5 - 6%/năm.

Về hoạt động trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2), theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 126.532 tỷ đồng, bình quân 25.306 tỷ đồng/ngày, giảm 6.258 tỷ đồng/ngày so với tuần 30/7 – 03/8/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 114.256 tỷ đồng, bình quân 22.851 tỷ đồng/ngày, giảm 1.361 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (63% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (18% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 64% và 21%.

So với tuần trước đó, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 1,36%/năm; 1,34%/năm và 0,53%/năm lên mức 3,34%/năm; 3,65%/năm và 4,10%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng nhẹ lần lượt 0,03%/năm; 0,05%/năm và 0,11%/năm lên mức 2,07%/năm; 2,20%/năm và 2,46%/năm.

Theo báo cáo về hoạt động ngân hàng tuần từ 6 - 10/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần qua, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5 - 7,3%/năm. Trong khi đó lãi suất huy động USD của TCTD tiếp tục ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5 - 6%/năm.

Về hoạt động trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2), theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 126.532 tỷ đồng, bình quân 25.306 tỷ đồng/ngày, giảm 6.258 tỷ đồng/ngày so với tuần 30/7 – 03/8/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 114.256 tỷ đồng, bình quân 22.851 tỷ đồng/ngày, giảm 1.361 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (63% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (18% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 64% và 21%.

So với tuần trước đó, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 1,36%/năm; 1,34%/năm và 0,53%/năm lên mức 3,34%/năm; 3,65%/năm và 4,10%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng nhẹ lần lượt 0,03%/năm; 0,05%/năm và 0,11%/năm lên mức 2,07%/năm; 2,20%/năm và 2,46%/năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top