Reatimes.vn

Lâm Đồng: Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đúng Luật Đầu tư

Lâm Đồng: Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đúng Luật Đầu tư

Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến một khu đất vàng hơn 2ha ở Đà Lạt, do đó Sở Xây dựng đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư không có nhà đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Luật Đầu tư.
06:09, 24/03/2022

Thông tin này được Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, tại văn bản số 388/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án khu nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư - tái định cư 5B do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ; Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Linh Châu đề xuất.

Theo Sở Xây dựng, cơ quan này nhận được văn bản số 150/KHĐT-KTĐN ngày 21/1/2022 của Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Sở nghiên cứu, có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đâu tư dự án Khu Nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư tái định cư 5B, phường 4, thành phố Đà Lạt do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Địa ốc Tân Kỷ; Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Linh Châu đề xuất.

Ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án Khu nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư - tái định cư 5B do liên danh Công ty CPXD&KPD Địa ốc Tân Kỷ và Công ty CPTM&ĐT Linh Châu đề xuất.

Qua xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng cho biết, nhà đầu tư đề xuất tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, tên dự án là Khu nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư-tải định cư 5B. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu dự án là cụ thể hoá đồ án quy hoạch chỉ tiết xây dựng tý lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt (giai đoạn 1) và Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Đà Lạt về điều chỉnh quy hoạch phân lô Kkhu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt (giai đoạn l).

Dự án cũng góp phần hoàn thành chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm. Đồng thời, góp phần chỉnh trang kiến trúc đô thị, hoàn chỉnh môi trường cảnh quan theo hướng văn minh hiện đại, đầu tư đồng bộ hạ tầng xung quanh, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở, trong đó có đầy đủ hạ tầng xã hội.

Nhà đầu tư cũng đề xuất dự án có tổng diện tích là khoảng 20.950 m2; mật độ xây dựng: < 40%, số tầng là 5 (không kể tầng hầm). Quy mô dự án là xây dựng 3 khối chung cư, với tổng số căn hộ dự kiến 480 căn. Dự án có tổng mức đầu tư là 436 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kế từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện dự án 5 năm kế từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giao đất thực hiện dự án.

Dự kiến như cầu sử dụng đất

Về cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã trích dẫn 4 căn  cứ pháp lý để áp dụng. Cụ thể, về phát triển nhà ở nhà ở xã hội, theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Nhà ở năm 2014: “phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn ”.

Về quy hoạch xây dựng, khoản 4 Điều 14 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Đối với khu vực đô thị thì việc phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chỉ tiết xây dựng và chủ yếu được thực hiện theo dự án... ”. Về quy hoạch sử dụng đất,  khoản 1 Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, được sửa đổi tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: “tại các đô thị loại đặc biệt, loại l, loại II và loại III trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghệ (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phô thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn), UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt đề bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đề phát triển nhà ở xã hội ”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, được sửa đổi tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: “việc sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ theo đúng Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có giấy phép do cơ quan nhà Nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng."

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở xã hội, căn cứ điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về ưu đãi trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng chỉ rõ: “được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đâu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 204) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chỉ phí đâu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư”.

Qua xem xét nội dung đề xuất của nhà đầu tư và đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về nội dung lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà ở đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các quy định liên quan, Sở Xây dựng cho rằng, hiện nay, vị trí khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B — CC5 chưa được tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách nhà nước đề thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí này.

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án (Công ty cổ phần Khai thác Xây dựng vận tải Phương Nam; liên danh Công ty CPXD&KD Địa ốc Tân Kỷ và Công ty CPTM&ĐT Linh Châu; Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thị), do đó sau khi hồ sơ đề xuất dự án đầu tư được hoàn thiện, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư không có nhà đầu tư đề tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP