Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Lên kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

Lên kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

Đến năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người.
10:00, 18/09/2021

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch Phát triển du lịch xanh đến năm 2025, với quan điểm du lịch xanh đóng góp quan trọng cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên.

Du lịch xanh đang được Quảng Nam ưu tiên phát triển

Đồng thời, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch xanh nhằm khai thác các điểm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch. Qua đó, thu hút thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch.

Cụ thể, đến năm 2025, du lịch xanh sẽ góp phần thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người. 100% đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận với kiến thức về du lịch xanh, bền vững; 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được tập huấn, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam. Hằng năm, xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh; đến năm 2025 xây dựng khoảng 10 - 20 mô hình du lịch xanh.

Trong năm 2021, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sẽ phối hợp với dự án Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP), các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam và triển khai hằng năm. Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam sẽ được triển khai qua các chương trình như vận động, tư vấn, hướng dẫn cho các đối tượng tham gia. Sau đó sẽ tổ chức đánh giá, chấm điểm, trao chứng nhận du lịch xanh.

Hội An luôn thu hút du khách tham quan

Các khu, điểm, sản phẩm du lịch tại các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch xanh được khảo sát, phân tích, đánh giá, đưa vào danh mục các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch để đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Xây dựng tour du lịch xanh trên địa bàn tỉnh trên cơ sở thực hiện kết nối các điểm du lịch xanh.

Bên cạnh đó, những làng nghề truyền thống sẽ được phát triển gắn với phát triển du lịch xanh. Từ năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh như cổng chào, đường giao thông và nhà trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường,… Cùng với đó, trong năm 2022, TP. Hội An sẽ được chọn để xây dựng mô hình du lịch xanh điểm theo Bộ tiêu chí du lịch xanh, làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp… học tập, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đối với mô hình du lịch xanh về điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan sẽ được UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đơn vị liên quan thực hiện. Đối với mô hình du lịch xanh về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay), khách sạn vừa và nhỏ, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành sẽ thực hiện bởi Hiệp hội Du lịch tỉnh, có sự phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan.

Du lịch làng nghề, du lịch sinh thái là hướng đi mới của tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh những nội dung sẽ thực hiện nêu trên, để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch xanh đến năm 2025, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh cũng được chú trọng. Cùng với đó là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh, bền vững; Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xanh; Thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; các chương trình bảo vệ môi trường, hành động về rác thải nhựa, chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh; Quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Quảng Nam trong và ngoài nước bằng cách xây dựng thông tin, dữ liệu về xúc tiên du lịch xanh và Tổ chức Hội chợ - triển lãm du lịch, các chuỗi sự kiện về phát triển du lịch xanh Quảng Nam.

Ngoài ra, Quảng Nam sẽ thường xuyên liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng, mới mẻ, khai thác tối đa những lợi thế của du lịch mỗi địa phương, phù hợp với bối cảnh thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế tạo nguồn lực phát triển du lịch xanh... Kinh phí thực hiện kế hoạch nêu trên từ các nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP