Aa

Licogi thua lỗ 500 tỷ, chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước

Thứ Tư, 20/02/2019 - 03:02

Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính, Bộ này mới đây đã có báo cáo thanh tra tình hình tài chính năm 2017 và đầu năm 2018 ở Tổng công ty Licogi.

Tổng công ty Licogi

Tổng công ty Licogi

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty Licogi đạt 2.721 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Công ty lỗ 58,7 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm 0,35% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế gần 10 tỷ đồng.

Cập nhật đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Licogi đạt 4.450 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 476 tỷ. Doanh vẫn lỗ luỹ kế 511 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty lần lượt là 1,41% và 0,08%.

Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn đến hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty thấp hơn lần lượt 0,79 và 0,49.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/6/2018 đều là 4,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 0,36 lần và 0,0014 lần, tương ứng tại thời điểm 30/06/2018 là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần.

Bộ Tài chính đánh giá, Tổng công ty Licogi chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu của công ty mẹ và toàn tổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm cũng như có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Bộ này đánh giá Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng. Với thực trạng vừa nêu, kiểm toán đã lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty - công ty mẹ.

"Trên cơ sở hệ số nợ và cơ cấu tài sản ngắn hạn có thể thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ. Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi có giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp", Bộ Tài chính nêu.

Ngoài ra, về hoạt động đầu tư, qua rà soát báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017, Tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định. Về việc này, đơn vị kiểm toán cũng có ý kiến cho biết, nếu trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con thì khoản mục đầu tư tài chính dài hạn và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi tương ứng 55 tỷ đồng.

Bộ Tài chính theo đó đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Licogi được thành lập năm 1993, chuyên nhận thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật như khách sạn, tổ hợp nhà văn phòng, nhà ở cao cấp, các công trình hạ tầng khu công nghiệp, giao thông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top