TAG:

loằng ngoằng giun dế

15/08/2020, 08:56 GMT+7
  • 17/10/2018, 06:00

    Chữ ngoại

    Chữ ngoại

    Tôi xuýt thì bật cười bởi ông nhà quê từ đầu đến chân lại chê một sản phẩm của công nghệ hiện đại là quê quê. Về sau hỏi ra mới biết là ông muốn bảo cái dòng “chữ nội” ấy quê mùa.

Thương hiệu nổi bật

TOP