Aa

Loạt địa phương bị "bêu tên" vì có nhiều dự án chưa giải ngân đồng nào

Thứ Ba, 18/06/2024 - 14:25

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 30/4/2024, cả nước còn hơn 300 dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân là 0% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trung tuần tháng 5/2024, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 4848/BTC-ĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý.

Theo đó, tổng số kế hoạch vốn ngân sách Trung ương theo ngành, lĩnh vực (trong nước) do địa phương quản lý là gần 82.244 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/3/2024, các dự án mới giải ngân được hơn 8.634 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%).

Đến ngày 30/4/2024, tiến độ giải ngân vẫn chưa có nhiều cải thiện. Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân là 0%.

Để các địa phương nắm bắt tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án có nguồn ngân sách Trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) do địa phương quản lý, làm cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu đạt kết quả cao nhất (trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), Bộ Tài chính đã công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của từng địa phương.

Trong đó, Điện Biên là tỉnh có số lượng dự án chưa giải ngân nhiều nhất lên tới 105 dự án; tiếp đó là Sơn La với 22 dự án, Hòa Bình với 18 dự án, Quảng Bình với 13 dự án, Bắc Cạn với 9 dự án; các tỉnh Đắc Nông, Nghệ An, Hà Tĩnh: 8 dự án; Bắc Giang, Quảng Trị, Bình Thuận, Hà Giang: 7 dự án…

Xét về lượng vốn chưa giải ngân thì Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước với 4.640 tỷ đồng chưa giải ngân; tiếp đó là Lâm Đồng với gần 1.079 tỷ đồng; Đồng Nam 731 tỷ đồng; Phú Yên 489 tỷ đồng…

Để đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên 95% theo Công điện số 24/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được Chính phủ quy định tại Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và nghị quyết các phiên họp thường kỳ; các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, Sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công; đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước Bộ Tài chính đã công khai hàng tháng; chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị gửi các Bộ có liên quan để tổng hợp theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top