lợi nhuận Hải phát 2024

Hải Phát "cài số lùi" lợi nhuận trong năm 2024

Hải Phát "cài số lùi" lợi nhuận trong năm 2024

Tài chính bất động sản

Lên kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo Hải Phát mới đây cho biết, doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 21,8%, xuống mức 105 tỷ đồng.

Lên đầu trang
Top