Aa

Hải Phát "cài số lùi" lợi nhuận trong năm 2024

Hà Thương
Hà Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 08/03/2024 - 06:00

Lên kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo Hải Phát mới đây cho biết, doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 21,8%, xuống mức 105 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2024 đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 21,8%, xuống mức 105 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2023, Hải Phát ghi nhận lãi ròng 134,3 tỷ đồng, doanh thu 1.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra 20%.

Đối với các nhiệm vụ chính trong năm 2024, Hải Phát cho biết sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các dự án; nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng.

Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành và công bố báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định; cơ cấu lại tỷ lệ tại các công ty con, công ty liên kết.

Về hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), Hải Phát sẽ tập trung hoàn thành giải quyết dự án đang gặp khó khăn và vướng mắc về pháp lý để sớm triển khai thực hiện. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác, nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới với quỹ đất sạch, chi phí vốn hợp lý để đưa vào tổ chức kinh doanh vào cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thông tin cụ thể về các dự án, doanh nghiệp này cho biết, dự án Bắc Giang sẽ hoàn thành bàn giao trong tháng 6/2024; dự án Cao Bằng bắt đầu thi công giai đoạn 2 từ tháng 6/2024; dự án Lào Cai và dự án Đảo Ngọc Hòa Bình cũng sẽ cố gắng thi công trong năm 2024.

Hải Phát

Mới đây, Hải Phát cũng đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 18/3/2024. Thời gian Đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/4/2024./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top