TAG:

Lợi nhuận năm 2018 của FPT

  • 27/05/2018, 14:01

    Lợi nhuận năm 2018 của FPT có thể sụt giảm 16%

    Lợi nhuận năm 2018 của FPT có thể sụt giảm 16%

    Doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn FPT (mã FPT) dự báo sẽ giảm 47% xuống 22,7 nghìn tỷ đồng do không còn hợp nhất doanh thu tại FTG (FPT Trading) và FRT (bán lẻ). Đồng thời, lợi nhuận ròng sẽ giảm 16% xuống 2.956 tỷ đồng.


TOP