TAG:

lợn ỉ

  • 22/03/2021, 07:00

    Chuyện heo... và lợn

    Chuyện heo... và lợn

    Nguyên tắc hồi ấy là con có thể đói nhưng lợn không được đói. Con có thể ốm nhưng lợn không được ốm. Con có thể mất ngủ nhưng lợn không được mất ngủ. Tất cả vì lợn thân yêu.


TOP