Aa

Long An: Năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam

Đăng Trung
Đăng Trung pvdangtrung@gmail.com
Thứ Ba, 14/05/2024 - 09:39

Theo định hướng quy hoạch trong thời gian tới, Long An hướng đến mục tiêu năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kết nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một quy hoạch chiến lược với tầm nhìn dài hạn, thể hiện khát vọng phát triển vươn lên, mang bản sắc của Long An; đồng thời, đảm bảo tính khả thi, khoa học và khách quan với 5 quan điểm quy hoạch gồm:

Bám sát chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế địa kinh tế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức hợp lý, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; tập trung phát triển nhanh một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, làm động lực phát triển chung toàn tỉnh, hỗ trợ các địa bàn khó khăn; phát triển hợp lý giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài. Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên đất, nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Long An: Năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam
- Ảnh 1.

Long An xác định sẽ thực hiện việc thu hút đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư lớn

Bên cạnh đó, Long An xác định sẽ thực hiện việc thu hút đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực mạnh vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, các dự án phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, có sức lan tỏa, hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ những quan điểm trên, định hướng trong thời gian tới Long An ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng sau: Lĩnh vực công nghiệp, tỉnh xác định trọng tâm là phát triển công nghiệp xanh và bền vững; do đó sẽ ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo: sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp chế biến nông sản; công nghiệp dược và thiết bị y tế, công nghệ sinh học; năng lượng sạch.

Phát triển các khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng và sân golf đẳng cấp quốc tế. Hình thành 10 trung tâm logistics nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Long An với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Châu Thành, Cần Đước, Đức Huệ, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường.

Lĩnh vực nông nghiệp, tập trung thu hút nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái.

Long An: Năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam
- Ảnh 2.

Quy hoạch phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Từ đó, để Quy hoạch phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung một số giải pháp như: Tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nắm rõ định hướng trong quy hoạch; xem đây là yêu cầu để cán bộ, công chức, viên chức phải có tư duy - hành động mới; có động lực làm việc hết sức, hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thứ hai, tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thật cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để chủ động trong thực hiện.

Thứ ba, thực hiện rà soát, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch mang tính chất chuyên ngành kỹ thuật, quy hoạch đô thị, nông thôn để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện và thu hút đầu tư.

Thứ tư, tỉnh sẽ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch "Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ".

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổ số trên các lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Tập trung các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thứ sáu, phát triển kinh tế phải hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển cân đối giữa các ngành, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần; xem con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển; như mục tiêu cuối cùng trong quy hoạch đã đề ra: "Người dân Long An có cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc".

Theo đó, Long An hướng đến mục tiêu năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kết nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia. Hình thành được các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực; thích ứng với biến đổi khí hậu. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khác của vùng Đông Nam Bộ. Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh; con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top