Aa

Long An: Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Tư, 27/12/2023 - 11:00

Chiều 26/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ngành Thông tin và Truyền thông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng các cấp và là năm dữ liệu số Quốc gia; ngoài các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định từ đầu năm; Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã nhất quán lấy quản lý báo chí truyền thông làm nền tảng, sáng tạo chuyển đổi số làm đột phá, đảm bảo an toàn thông tin, giữ vững an ninh mạng là hướng đi.

Long An: Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm, Ngành đã tập trung triển khai và hoàn thành đúng hạn 6/6 nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Cụ thể, hoàn thiện chức năng Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của tỉnh phục vụ chia sẻ dữ liệu cho các ngành, các cấp và cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện chức năng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh (IOC) và các nền tảng, dịch vụ số liên quan; tổ chức 02 Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; phấn đấu tỷ lệ điện thoại thông minh/dân số đạt 90%; tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng đạt 88%; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình thực hiện truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh; tổ chức Cuộc thi sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023.

Long An: Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 2.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh – Nguyễn Bá Luân phát biểu khai mạc Hội nghị

Nổi bật, về chuyển đổi số, Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đã cơ bản hình thành chức năng và hiện có 226 bộ dữ liệu (trong đó có 102 bộ dữ liệu thuộc tính, 124 bộ dữ liệu chứa thông tin địa lý). Theo đó, dữ liệu được xử lý, chuẩn hóa, tổng hợp, chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở của tỉnh (https://data.longan.gov.vn), Cổng dữ liệu bản đồ số (GIS) (https://gis.longan.gov.vn), ứng dụng "Long An IOC" và "Long An Số". Ngành đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng "Long An Số", tính đến ngày 15/12/2023 có 84.500 lượt cài đặt; đồng thời xây dựng Mini App "Long An Số" trên nền tảng Zalo để tạo thêm nhiều kênh thuận lợi cho người dân tiếp cận các tiện ích, dịch vụ số của tỉnh (có trên 127.900 lượt truy cập app trên Zalo). Các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong cơ quan nhà nước của tỉnh hoạt động ổn định, công tác triển khai sử dụng tiếp tục duy trì ở mức tốt, cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn trên hệ thống một cửa điện tử đạt 99,9%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%; tỷ lệ văn bản đi được ký số đạt 99,9%;…

Bên cạnh các kết quả đạt được, theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt và vượt mục tiêu đề ra nhưng chưa đảm bảo bền vững; hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa phát huy tối đa hiệu quả; nguồn nhân lực công nghệ thông tin tham mưu thực hiện công tác chuyển đổi số ở cấp huyện còn thiếu và yếu, đa phần kiêm nhiệm; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vấn đề mới phát sinh, nhạy cảm có lúc chưa kịp thời;…

Năm 2024, Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh phấn đấu hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao và 18 nhiệm vụ Ngành như: hoàn thành Kế hoạch truyền thông quảng bá tỉnh Long An năm 2024 trên báo chí trung ương và ngoài tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa; đầu tư, đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức tập huấn trực tiếp, trực tuyến về kỹ năng số, nguồn nhân lực chuyển đổi số cho 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng toàn tỉnh; 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được giới thiệu, quảng bá trên các sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu; mở rộng tiện ích, phạm vi triển khai các nền tảng, dịch vụ số của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, cung cấp thông tin, dịch vụ số thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp;…

Long An: Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa biểu dương các kết quả Ngành đạt được trong năm 2023 đã có đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông đề nghị Ngành và các địa phương quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy móc chất lượng cho đội ngũ làm công tác truyền thông tại cơ sở; quản lý công tác phát ngôn qua báo chí, thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác thông tin, quảng bá hình ảnh tỉnh; đảm bảo hệ thống thông tin quản lý dùng chung của tỉnh luôn được thông suốt; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng hạ tầng và phát triển mạng lưới; tập trung triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ UBND tỉnh giao và nhiệm vụ thường xuyên của Ngành./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top