Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
15:01, 13/11/2016

Cụ thể, thông tin trên báo Hải quan, chiều 11/11 vừa qua Quốc hội đã đồng ý sửa đổi khoản 3 Điều 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 1 (Nghị quyết 55), miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho 3 nhóm đối tượng: Một là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng, cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Hai là hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ba là hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin trên báo Dân Việt, Quốc hội cũng đồng ý miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp sẽ bị Nhà nước thu hồi.

Trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì diện tích đất này phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại nghị quyết được thực hiện từ ngày 1/1/2017 đến hết 31/12/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP