Aa

Mỗi ngày, cứ 300 doanh nghiệp thành lập lại có 30 doanh nghiệp xin "khai tử"

Thứ Ba, 30/05/2017 - 06:08

Trong 5 tháng đầu năm, trên cả nước có hơn 50.500 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng cùng với đó cũng có gần 4.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và hơn 32.00 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Như vậy, tính trung bình từ đầu năm đến nay, mỗi ngày lại có trên 300 doanh nghiệp thành lập mới và 30 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5/2017 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, cả nước có gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 120 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 97,8 nghìn người, giảm 6,6%.

Trong tháng, cả nước có trên 1.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016, có trên 5.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 26,8% và có 628 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,9%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có hơn 50.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 480.000 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, còn có gần 13.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64.000 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là hơn 520.000 người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp thành lập mới phân theo nhóm ngành trong 5 tháng đầu năm 2017.

Trong 5 tháng đầu năm, kinh doanh bất động sản và tài chính ngân hàng, bảo hiểm là 2 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: Kinh doanh bất động sản tăng 72,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9%, tiếp đến là Giáo dục và đào tạo tăng 31,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3%; Sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 25,7%;...

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm như: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 14,4% (vốn đăng ký giảm 17,8%); thông tin và truyền thông tăng 8% (vốn đăng ký giảm 35,8%); riêng ngành vận tải, kho bãi số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm 3,5% (số vốn đăng ký giảm 7,5%).

Doanh nghiệp thành lập mới phân theo vùng. 

Theo báo cáo thống kê, trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực Đông Nam Bộ có số lượng tăng cao nhất với trên 21.000 doanh nghiệp.

Tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng với trên 15.500 doanh nghiệp thành lập mới, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đạt gần 6.900 doanh nghiệp, Đồng bằng Sông Cửu Long 3.546 doanh nghiệp; vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 2.142 doanh nghiệp.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2017, cả nước đã có hơn 4.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó hơn 4.300 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%. 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là trên 32.000 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,4% và 19.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 8,3%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top