mức giá bán ra USD

Chính sách tiền tệ vào giai đoạn quyết liệt

Chính sách tiền tệ vào giai đoạn quyết liệt

Tài chính bất động sản

Bốn ngày liên tiếp Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức giá bán ra USD ở 23.050 VND, tiếp tục khẳng định định hướng giữ ổn định.

Lên đầu trang
Top