Aa

Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Bạc Liêu trở thành tinh manh vê kinh tế biển

Thứ Tư, 27/12/2023 - 09:27

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Bạc Liêu phát triển toàn diện kinh tế biển, trung tâm công nghiệp tôm, một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định 1598/QĐ-TTg, phê duyệt quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây dựng tỉnh Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, phát triển đột phá các ngành kinh tế biển, nhất là kinh tế thủy sản, năng lượng tái tạo, du lịch; có hệ thống không gian phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, bảo tồn; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng, cả nước và quốc tế.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển hài hòa, toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. 

Bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền vùng biển; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Bạc Liêu trở thành tinh manh vê kinh tế biển- Ảnh 1.

Nghệ thuật đờn ca tài tử gắn liền với phát triển du lịch - Ảnh: Phan Thanh Cường

Đột phá phát triển khu công nghiệp và du lịch

Một trong những định hướng phê duyệt quy hoạch, UBND tỉnh tập trung vào phát triển khu công nghiệp; Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Trà Kha, đầu tư xây dựng mới khu công nghiệp Láng Trâm với quy mô phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Thành lập mới khu công nghiệp Bạc Liêu và khu công nghiệp Ninh Quới khi tỉnh Bạc Liêu được điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp.

Phương án phát triển cụm công nghiệp: Phát triển các cụm công nghiệp có tính chất đa ngành, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về cụm công nghiệp.

Hoàn thành xây dựng 4 cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư, thành lập mới 7 cụm công nghiệp với tổng quy mô phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Đối với phương án phát triển khu du lịch: Đầu tư phát triển khu vực tiềm năng về du lịch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận để bảo đảm đủ điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia. Giữ gìn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề kết hợp tổ chức các điểm du lịch hấp dẫn.

Phát triển các không gian du lịch chính: Không gian du lịch đô thị trung tâm, gồm thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai; không gian du lịch ven biển gồm thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải; không gian du lịch nông nghiệp sinh thái gồm huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân.

Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Bạc Liêu trở thành tinh manh vê kinh tế biển- Ảnh 2.

Thu hoạch tôm tại Bạc Liêu. ảnh PTC

Đồng thời, tổ chức, sắp xếp không gian phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo 3 tiểu vùng sinh thái, tiểu vùng ngọt, tiểu vùng chuyển đổi, tiểu vùng mặn.

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có quy mô lớn, cung cấp nguyên liệu thủy sản, nông sản cho công nghiệp chế biến.

Hoàn thành đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.

Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Bạc Liêu trở thành tinh manh vê kinh tế biển- Ảnh 3.

Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu cũng gắn liền với phát triển du lịch. ảnh PTC

Quy hoạch lại phân bổ và khoanh vùng đất đai

Nguồn lực đất đai được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế, được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, bền vững với tầm nhìn dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sử dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Các chỉ tiêu, diện tích chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất ở, đất hạ tầng được tính toán, xác định trên cơ sở tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất Quốc gia, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc triển khai các dự án sau khi Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt phải bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 - 2025 đã được phân bổ cho tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất trong quy hoạch tỉnh để làm căn cứ thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Tầm nhìn 2050, Bạc Liêu là tỉnh có kinh tế phát triển. Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh, người dân có cuộc sống khá giả, hạnh phúc. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, bảo tồn. Hệ thống đô thị thông minh, sạch,xanh; nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top