Aa

Năm 2018, Hà Nội sẽ thu hồi hơn 1.400 công trình, dự án đất

Thứ Bảy, 16/12/2017 - 08:56

TP. Hà Nội đang rất quyết liệt trong việc thu hồi những dự án chậm, không đủ khả năng triển khai để giao cho các đơn vị có năng lực, xóa bỏ quy hoạch để trả lại quyền lợi cho người dân.

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất, tính pháp lý của hồ sơ dự án đầu tư, UBND TP trình HĐND TP thông qua danh mục là 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018 với diện tích 4.913,67ha. Trong đó 401 công trình, dự án với diện tích 1.443,1ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc danh mục đã được HĐND Thành phố thông qua; 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57ha.

Có 867 công trình, dự án với diện tích 2.145,17ha gồm 309 công trình, dự án với diện tích 975,83ha chuyển tiếp năm 2017 sang; 558 công trình, dự án đăng ký mới, với diện tích 1.169,34 ha) sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ sở pháp lý; 277 công trình, dự án với diện tích 1.026,9ha sử dụng vốn trong ngân sách (dự án dân sinh bức xúc tại địa phương và của Thành phố); 286 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, diện tích là 1.741,6ha, trong đó có 92 công trình, dự án với diện tích 46,28ha chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang; 194 công trình, dự án với diện tích 1.274,32ha đăng ký mới.

Trong năm 2018, Hà Nội sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất để làm dự án.

Trong năm 2018, Hà Nội sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất để làm dự án.

Thành phố cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích diện tích là 1.441,22ha.

HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời đối thoại, giải quyết những vướng mắc tại cơ sở.

Đối với những dự án sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét xử lý thu hồi đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Theo các chuyên gia, việc thu hồi đất tại thành phố lớn đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là hiện nay nhiều chủ đầu tư không còn tiềm lực và việc cho phép chuyển đổi sử dụng mặt bằng khu đất kinh doanh lại mâu thuẫn với quy định về mục đích sử dụng đất, quy hoạch.

Mặt khác, theo quy định, nếu dự án chưa đầu tư xây dựng công trình mà để đất hoang kéo dài thì có thể thu hồi được. Nếu chủ đầu tư đã khởi công xây dựng dở dang rồi để đấy thì rất khó xử lý... Hiện nay cũng rất khó định giá các khu đất vàng do đã có sự điều chỉnh về giá và việc thu hồi cần đảm bảo lợi ích hài hòa giữa chủ đầu tư và cơ quan nhà nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top