Aa

Năm 2018, quỹ BHXH, BHYT ước thu đạt trên 329.000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 30/12/2018 - 08:23

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước tính đến hết năm 2018, toàn quốc có 14,629 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt tỷ lệ 30,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 12,539 triệu người đạt tỷ lệ 25,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Đáng quan tâm, số người tham gia BHYT khoảng 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ 87,7% dân số (vượt 2,31% so với chỉ tiêu được giao. Số thu về Quỹ BHXH, BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 329.000 tỷ đồng.

Trong năm, gần 180 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp với tổng số tiền chi trả lên tới gần 300.000 tỷ đồng.

Chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống cho gần 3 triệu người nghỉ hưu cũng như tạo cơ hội được chăm sóc y tế cho hàng triệu người mắc các bệnh nan y. Tính đến tháng 10-2018, đã có 50 trường hợp bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh từ gần 830 triệu cho đến hơn 4,7 tỷ đồng.

nam 2018 quy bhxh bhyt uoc thu dat tren 329000 ty dong
Trong năm, gần 180 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Trong năm, BHXH Việt Nam đã chủ động kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn quốc cho hơn 92 triệu người với trên 24 triệu hộ gia đình, cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, quản lý tập trung thống nhất trong cả nước.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử là gần 44 triệu hồ sơ điện tử giao dịch qua mạng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, mở rộng mạng lưới bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra (có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp) chưa đạt được.

Nguyên nhân được chỉ ra là do một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động bằng việc không thực hiện khai báo lao động hoặc không khai báo đầy đủ; số người hưởng BHXH một lần tiếp tục tăng làm giảm tỷ lệ bao phủ BHXH.

Đáng quan tâm, một số người lao động chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, có người còn thỏa thuận với chủ doanh nghiệp không nộp BHXH, BHYT…

Trong năm 2019, một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho ngành BHXH là phát triển đối tượng tham gia theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW. Cụ thể, mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 2025, 2030, tương ứng đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động. Trong đó, yêu số người lao động tham gia BHXH tự nguyện phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi tương ứng cho các năm 2021, 2025, 2030.

P.Thảo

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top