Aa

Năm 2018, tiếp tục quản chặt vốn cho bất động sản, chứng khoán...

Thứ Ba, 09/01/2018 - 06:10

Ngày 8/1, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Vũ Thị Hồng chủ trì buổi họp báo về Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2017, đại diện NHNN cho biết trong năm qua, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong năm qua, tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm khoảng 80% tổng dư nợ), trong đó tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ diễn biến tích cực. Tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán được kiểm soát và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2018.

Sang năm 2018, NHNN đặt trọng tâm điều hành hoạt động ngành là bên cạnh kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu hiệu quả hơn thời gian qua.

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Theo lãnh đạo NHNN, công tác xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống thời gian qua chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, chủ yếu do vướng về pháp lý. Tuy nhiên, việc Quốc hội đã phê chuẩn Nghị Quyết 42 về xử lý nợ xấu, cũng như phê chuẩn Luật các TCTD sửa đổi và trình các cấp có thẩm quyền để phê chuẩn đề án TCTD 2016 - 2020 chính là tiền đề để quá trình tái cấu trúc và xử lý nợ xấu năm 2018 đạt hiệu quả hơn.

Một số giải pháp được NHNN đưa ra để hoàn thành mục tiêu xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống trong năm tới đó là: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, quy định, cơ chế hỗ trợ cho quá trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD, các quy định về xử lý vấn đề sở hữu chéo (trong đó, chú trọng các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2010).

Bên cạnh đó, tập trung triển khai có chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

Đồng thời tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế... 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top