Aa

Năm 2019 sẽ thoái hết vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera

Thứ Bảy, 25/11/2017 - 06:00

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2829 cho ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2017 và thoái vốn nhà nước tại Viglacera. Đáng chú ý Bộ Xây dựng thống nhất phương án giảm vốn nhà nước còn 36% ngay trong 2018 và thoái hết vốn trong năm 2019.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Viglacera vào tháng 4 vừa qua, Đại hội đã đặt ra mục tiêu tăng vốn điều lệ trong 2017 lên 4.483 tỷ đồng, tương ứng giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty từ 78,82% xuống còn 53,96%. Đồng thời, Viglacera cũng xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn nhà nước về 51% đến hết năm 2019.

Tuy nhiên, theo Văn bản mà Bộ Xây dựng gửi Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Viglacera) về việc phương án phát hành ESOP 2017 và chủ trương thoái vốn nhà nước tại Viglacera.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

The đó, đối với phương án phát hành hơn 21,3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Vifglacera thực hiện theo Văn bản số 777/BXD-QLDN ngày 12/4/2017 của Bộ Xây dựng.

Đối với phương án thoái vốn nhà nước tại Viglacera. Bộ Xây dựng cho biết Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty:

Trình Bộ phương án giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Viglacera theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Trong đó năm 2018 thoái vốn về mức 36% vốn điều lệ và hết năm 2019 thoái toàn bộ vốn còn lại, để Bộ xem xét chấp thuận hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nếu vượt thẩm quyền.

Theo Ban lãnh đạo Viglacera, sau khi thực công ty thực hiện phát hành 21,35 triệu cổ phiếu ESOP 2017 thì tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng Công ty giảm xuống còn 53%.

Cũng theo Văn bản 2829, Bộ Xây dựng yêu cầu Viglacera tổ chức công khai, minh bạch việc lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn được Bộ Tài chính công nhận còn hiệu lực để xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng Công ty và tại công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư tài chính.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top