Aa

Nam A Bank chia cổ tức 14,68%, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Thứ Năm, 29/04/2021 - 16:01

Ngày 29/04, Nam A Bank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Tại đây, Nam A Bank đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh đã đem lại thành công cho Nam A Bank thời gian qua, trong đó chú trọng  gia tăng đầu tư và áp dụng công nghệ, tạo những bước tiến mới trong chuyển đổi số và tiến tới hoàn chỉnh mô hình tài chính toàn diện.

Đồng thời đặt trọng tâm cho việc kinh doanh và phát triển của ngân hàng một cách bền vững trong năm 2021 khi nguy cơ dịch Covid-19 vẫn còn nhiều áp lực cho nền kinh tế xã hội. 

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank đã đồng thuận thông qua các kế hoạch kinh doanh quan trọng nhằm tăng trưởng quy mô hoạt động trong năm 2021 như: Tổng tài sản đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2020; Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 122.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020, mục tiêu kỳ vọng và phấn đấu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng …

Các cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank.
Các cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng, đây là những chỉ tiêu thách thức nhưng với nền tảng vững chắc, Nam A Bank kỳ vọng sớm hoàn thành những mục tiêu mang tính ổn định, an toàn, phát triển bền vững, hướng đến hoàn chỉnh mô hình tài chính toàn diện, bênh cạnh tăng cường trách nhiệm xã hội trong bối cảnh mới. 

Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh quan trọng này, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai và hoàn chỉnh mô hình tài chính toàn diện, gia tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng trên cơ sở 2 yếu tố cốt lõi là Công nghệ và Con người đã, đang và sẽ được Nam A Bank tiếp tục đầu tư và nâng cao trong thời gian tới. ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank cũng đã phân tích và chỉ ra các mục tiêu kinh doanh năm 2021 được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xây dựng là hết sức thử thách và rất áp lực để hoàn thành, trong đó nhìn nhận kỳ vọng về chỉ tiêu lợi nhuận là mức phấn đấu, nhưng sẽ chủ động điều hành để bảo đảm hiệu quả, an toàn hoạt động và phát triển bền vững cho Ngân  hàng trong tình hình mới.

Ông Trần Ngọc Tâm - Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Đại hội.
Ông Trần Ngọc Tâm - Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Đại hội.

Nam A Bank xác định, số hóa tiếp tục là chiến lược mũi nhọn trong mọi hoạt động ngân hàng. Nam A Bank sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hiện ngân hàng đã hoàn thiện và nâng cấp liên tục hệ sinh thái công nghệ (Robot OPBA - VTM OneBank - App OpenBanking). Đồng thời, hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành giai đoạn đầu hệ thống nhận diện định danh điện tử (eKYC) nhằm tiện íchhóa quy trình xác minh, giúp khách hàng giảm bớt thời gian, chi phí đến quầy giao dịch trực tiếp.

Song song với đẩy mạnh số hóa nghiệp vụ và hoạt động ngân hàng, Nam A Bank đã và sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị theo chuẩn mực Basel II, hướng đến áp dụng các chuẩn mực cao hơn nữa (Basel III), tiếp cận các khung quản trị hiệu quả, hiện đại của khu vực và thế giới. Trước đó, trong năm 2020, Nam A Bank đã hoàn tất trụ cột 2 Basel II, góp phần nâng tầm quản trị rủi ro trên toàn hệ thống. Năm 2020 và những tháng đầu năm 20221, Nam A Bank tiếp tục được Moody’s duy trì mức xếp hạng tín nhiệm B2. Bên cạnh đó, thời gian qua Nam A Bank cũng đã đẩy mạnh việc kết nối với các đối tác mới có năng lực và tiềm lực tài chính để hợp tác và hỗ trợ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệm hoạt động…. cùng Nam A Bank nhằm tạo tiền đề cho sức bật phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới 2021 - 2025.. 
Nam A Bank chia cổ tức 14,68%, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank cũng đã thông qua việc chi trả cổ tức với mức chia cổ tức là 14,68%. Nam A Bank chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, giúp ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn. Đồng thời, thông qua việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn tiếp theo lên 8.564 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ. Bên cạnh đó, với việc hoàn thành niêm yết Cổ phiếu NAB của Nam A Bank lên sàn UPCoM tháng 10/2020 và cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank thuận duyệt chuyển niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ là động lực và góp phần nâng cao năng lực quản trị minh bạch, hiệu quả của Nam A Bank trong thời gian tới

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua nhiều quyết sách quan trọng khác về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng, chiến lược nhân sự, tiếp tục “phủ sóng” mạng lưới, kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ… 

Trên cơ sở được Đại hội đồng thuận về mặt chiến lược, năm 2021, Nam A Bank cam kết tiếp tục nỗ lực thực thi sự chuẩn mực, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động để đáp lại sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng cũng như sự tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả kinh doanh năm 2020 sẽ là nền tảng quan trọng để Nam A Bank chinh phục mục tiêu mới

Năm 2020, Nam A Bank đã chú trọng củng cố hoạt động, tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm dịch vụ và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như: Tổng tài sản: 134.315 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch năm 2020; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.005 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm 2020; Huy động vốn Khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 105.211 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm 2020, trong đó số dư phát hành trái phiếu đạt 1.000 tỷ đồng… Năm 2020, cổ phiếu NAB của Nam A Bank chính thức lên sàn UPCoM, đầu tháng 12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM HOSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Nam A Bank. Đây chính là nền tảng quan trọng để Nam A Bank tiếp tục chinh phục thành công những mục tiêu đầy thách thức của năm tài chính 2021.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top