Reatimes.vn

TAG:

năm Covid

 • 19/12/2021, 06:15

  Năm “Covid thứ 2” nhìn lại…

  Năm “Covid thứ 2” nhìn lại…

  Tôi không chắc đại dịch lần này sẽ kéo dài hai năm, ba năm hay lâu hơn nữa, nhưng tôi tin rằng dù cho tương lai ra sao thì sự chuẩn bị luôn mang đến kết quả tốt hơn việc phải ứng phó một cách bị động.

 • 23/05/2021, 07:00

  Trong tâm dịch

  Trong tâm dịch

  Cùng với việc tiếp tục thực hiện 5K, đã đến lúc chúng ta nên xây dựng lại chiến lược chống dịch. Đó hình như là yêu cầu của thực tế cuộc sống đang đặt ra.

 • 04/04/2020, 07:00

  Năm Covid-19

  Năm Covid-19

  Con virus này khiến cho người ta nhận ra, mình không lớn hơn một hạt bụi và không vững vàng to tát hơn một hơi thở. Chỉ một hơi thở ra rồi không thở vào nữa, là chúng ta đã lỡ mất một đời.


TOP