Reatimes.vn

Nên miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với cá nhân bỏ vốn xây dựng nhà ở xã hội

Nên miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với cá nhân bỏ vốn xây dựng nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, cần phải bổ sung quy định về trình tự, thủ tục để thực hiện miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trên đất hợp pháp của mình.
06:00, 25/07/2017

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1639/BXD-QLN phúc đáp Văn phòng Chính phủ. Nội dung công văn cho rằng cần thiết phải có quy định về trình tự, thủ tục để thực hiện miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp này, nhằm khuyến khích hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trên đất hợp pháp của mình.

Trước đó, tại Tờ trình số 81/TTr-BTC ngày 16/6/2017 của Bộ Tài chính (kèm theo văn bản số 7161/VPCP-NN ngày 10/7/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính cho rằng trước mắt chưa quy định về trình tự, thủ tục để thực hiện việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hoàn trả tiền sử dụng đất hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng NƠXH trên diện tích đất hợp pháp của mình với lý do nguồn gốc đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân rất phức tạp.

Đồng thời cho đến nay chưa có trường hợp hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn xây dựng NƠXH trên đất hợp pháp của mình xin thực hiện việc miễn giảm này.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Liên quan đến vấn đề này, ngày 19/10/2016, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2296/BXD-QLN gửi Bộ Tài chính góp ý cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số thủ tục hành chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (có văn bản kèm theo).

Đề nghị điều chỉnh thành phần Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với việc phát triển NƠXH theo hướng quy định 3 loại hồ sơ cụ thể cho 3 hình thức phát triển NƠXH được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định của Luật Nhà ở 2014 (bao gồm Hồ sơ đối với hộ gia đình cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất hợp pháp của mình).

Theo Bộ xây dựng, mặc dù cho đến nay chưa có trường hợp hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn xây dựng NƠXH trên đất hợp pháp của mình có yêu cầu được thực hiện việc miễn tiền sử dụng đất (theo ý kiến của Bộ Tài chính) nhưng vẫn cần thiết phải có quy định về trình tự, thủ tục để thực hiện miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp này, nhằm khuyến khích hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn xây dựng NƠXH vì đây là việc xã hội hóa đầu tư đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, mà các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thực hiện được.

Bộ Xây dựng nhận thấy cần bổ sung thêm các quy định đối với trường hợp nêu trên, vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất thông qua, sau khi nội dung nêu trên đã được tiếp thu, bổ sung vào dự thảo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP