Reatimes.vn

Ngắm nhìn 10 bảo tàng cũ mà mới

Ngắm nhìn 10 bảo tàng cũ mà mới

Những bảo tàng dưới đây là giao điểm của cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
05:31, 29/07/2019

Việc xây dựng một toà bảo tàng thể hiện được tinh thần của những hiện vật, lịch sử được nó lưu giữ đã khó, cải tạo một bảo tàng để giữ gìn tinh thần đó còn khó hơn. Các kiến trúc sư vừa phải làm sao bảo tồn được những đường nét kiến trúc hiện có, vừa phải đưa chất riêng của mình vào thiết kế.

Tuy vậy, như 10 bảo tàng quốc tế dưới đây đã chứng minh, các kiến trúc sư hoàn toàn có thể làm việc này thành công và còn hơn thế nữa là khiến chúng thành giao điểm của cả quá khứ, hiện tại và tương lai bằng cách thêm những công trình mới vào các khu bảo tàng hiện tại.

Bảo tàng Nghệ thuật Lourve (Pháp)

Bảo tàng Nghệ thuật Lourve (Pháp)

Bảo tàng Quốc gia Anh (Vương Quốc Anh)

Bảo tàng Quốc gia Anh (Vương Quốc Anh)

Bảo tàng Lịch sử Người Do Thái (Mỹ)

Bảo tàng Lịch sử Người Do Thái (Mỹ)

Bảo tàng Nghệ thuật Museum de Fundatie (Hà Lan)

Bảo tàng Nghệ thuật Museum de Fundatie (Hà Lan)

Bảo tàng Nghệ thuật Stadel (Đức)

Bảo tàng Nghệ thuật Stadel (Đức)

Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada)

Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada)

Bảo tàng Nghệ thuật MoMA PS1 (Mỹ)

Bảo tàng Nghệ thuật MoMA PS1 (Mỹ)

Bảo tàng Nghệ thuật Moritzburg (Đức)

Bảo tàng Nghệ thuật Moritzburg (Đức)

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Tate (Vương quốc Anh)

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Tate (Vương quốc Anh)

Bảo tàng Quân sự Đức (Đức)

Bảo tàng Quân sự Đức (Đức)

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP