Aa

Ngành thuế thu vượt dự toán, đạt 1,261 triệu tỷ đồng

Thứ Sáu, 01/01/2021 - 08:06

Ngày 31/12, Tổng cục Thuế cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,261 triệu tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán Quốc hội giao từ đầu năm.

Theo Tổng cục Thuế, có 56/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán với số vượt của các địa phương khoảng 70.000 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, có được kết quả trên là do Chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân phát huy tác dụng nên kinh tế đang dần phục hồi, tạo thuận lợi cho thu ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cập nhật tình hình thu ngân sách. Ảnh:VGP

Tổng cục Thuế đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu ngân sách nhà nước theo các kịch bản tăng trưởng, từ đó, có các phương án để chủ động cân đối ngân sách nhà nước năm 2020.

Lãnh đạo ngành và các cơ quan thuế cấp thực hiện đồng bộ cải tiến phương pháp quản lý nhà ngân sách, kiểm tra chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thu gắn với lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lợi nhuận cho người nộp thuế; trong đó tập kiểm soát kiểm soát, quy chế, đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục tăng cường tác động tuyên truyền, đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế; tăng cường quản lý, hạn chế nợ thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngành thuế đã rà soát toàn bộ doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế, kiểm tra toàn bộ số người nộp thuế báo ngừng hoạt động, kiểm soát chặt với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng…

Còn với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh (du lịch, hàng không, nhà hàng…) Tổng cục Thuế chưa thực hiện thanh, kiểm tra. Nhưng với nhóm doanh nghiệp không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và các doanh nghiệp có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì đã được cơ quan quản lý liên hệ làm việc và thanh, kiểm tra ngay tại doanh nghiệp.

Tính đến 14/12, toàn ngành thuế đã thực hiện 79.560 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kiến nghị xử lý 69.010 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.112 tỷ, tăng 5,9% so với cùng kỳ; số thuế giảm khấu trừ là 2.118 tỷ, số giảm lỗ là 47.779 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách từ công tác trên là 11.559 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý nợ thuế, ông Đặng Ngọc Minh cho biết tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế quản lý đến cuối năm nay đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cơ quan có thẩm quyền xử lý xóa nợ) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ đến cuối năm 2020 đã giảm 8,7%.

Bên cạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, ngành thuế cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sơ cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phẩn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngành thuế tiếp tục tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo hướng tăng cường năng lực cho các Vụ, Cục Thuế thuộc Tổng cục Thuế. Đặc biệt, ngành thuế sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top