Reatimes.vn

TAG:

nghịch lý trong sự phát triển của thị trường bất động sản

  • 14/06/2019, 13:50

    Vì sao quy hoạch đô thị bị phá vỡ?

    Vì sao quy hoạch đô thị bị phá vỡ?

    Hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ cộng đồng theo quy hoạch được phê duyệt thuộc trách nhiệm của Nhà nước được triển khai quá chậm so với nhu cầu và tốc độ đô thị hóa của TP.


TOP