Aa

Ngoại giao phải kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại

Thứ Tư, 20/12/2023 - 10:48

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan...

Sáng ngày 19/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" đã chính thức khai mạc. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đầu cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII. Trên cơ sở đó, Hội nghị sẽ thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai những chủ trương và định hướng lớn về đối ngoại được ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Hội nghị thảo luận sâu rộng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ của ngành ngoại giao mà còn là của toàn thể cán bộ làm công tác đối ngoại của cả nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hội nghị diễn ra vào thời điểm tổng kết công tác của cả năm 2023 cũng như nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng diễn ra sôi động, liên tục và thành công. Hội nghị là dịp để toàn ngành nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới, đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. 

Đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tháng 12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam" và ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. 

Trong gần 3 năm, đặc biệt từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, với tinh thần nêu trên, Tổng Bí thư đánh giá ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, "đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước", là niềm tự hào, tiếp thêm động lực và niềm tin cho công tác đối ngoại thời gian tới.

Trong đó, các kết quả nổi bật là đã quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, phát huy thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát triển đất nước và Tổ quốc trong giai đoạn mới; đi đầu trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và các ngành, các cấp phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Những kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của tất các ngành, các địa phương và đặc biệt là sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cán bộ đối ngoại nói chung và cán bộ ngoại giao nói riêng, với tâm huyết, trách nhiệm và chuyên môn cao, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ ta, luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đúc kết các bài học kinh nghiệm từ những thành tựu nói trên để tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa cũng như đánh giá những hạn chế trong công tác thời gian qua để chủ động khắc phục.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ, luôn bình tĩnh, tỉnh táo nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục bám sát vào đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể. 

Ngoại giao phải kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế. Trong triển khai phải luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược, tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại như: "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "thêm bạn bớt thù", "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai"…

Về vấn đề xây dựng, phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải quan tâm xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận như lời căn dặn của Bác Hồ: "Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng"; hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, đổi mới cơ chế phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân với các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. 

Đặc biệt, làm tốt hơn nữa công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện về bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, hiện đại về phương pháp, lề lối làm việc, chuyên nghiệp về tác phong, ứng xử, tinh thông về nghiệp vụ, ngoại ngữ. 

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 23/12/2023./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top