Aa

Người lao động được chốt sổ BHXH tại thời điểm đã đóng

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 02:29

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, người lao động sẽ được chốt sổ BHXH khi muốn chuyển nơi làm việc.

Để giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động tại các doanh nghiệp chây ì nợ BHXH, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định việc xác nhận sổ BHXH tại thời điểm đã đóng để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp,... bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Người lao động được chốt sổ BHXH tại thời điểm đã đóng

Người lao động sẽ được chốt sổ BHXH tại thời điểm đóng

Trường hợp doanh nghiệp chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH theo nguyên tắc người lao động đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó và người lao động cầm sổ đó để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng. Đặc biệt, sau khi doanh nghiệp đóng khoản tiền nợ thì sẽ xác nhận bổ sung tiếp theo cho người lao động vào sổ BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam lưu ý khi người lao động dừng đóng BHXH tại một đơn vị và muốn chốt sổ tại đơn vị đó thì chỉ cần kê khai theo mẫu của cơ quan BHXH, sau đó gửi cho đơn vị kê khai, rồi chuyển cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH trên cơ sở đó sẽ xác nhận sổ cho người lao động.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top