TAG:

người ốm nằm viện

  • 18/04/2021, 13:30

    Thăm người ốm ở bệnh viện

    Thăm người ốm ở bệnh viện

    Vậy nên, nếu đại dich covid vẫn còn chưa hết triệt để thì rõ ràng là không nên đến thăm người ốm trong bệnh viện. Còn ngay cả khi không có dịch bệnh thì ta cũng nên bỏ cái lệ này đi.


TOP