Aa

Người tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà Tết năm nay để được may mắn?

Thứ Ba, 25/01/2022 - 16:29

Ngày Tết, người Việt có phong tục chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm mới để mang lại sức khỏe, tài lộc. Vậy Tết năm nay người tuổi Mùi nên chọn tuổi nào xông nhà để được may mắn và thăng tiến?

Nguyên tắc của việc chọn tuổi xông nhà là chọn người có tuổi hợp với năm và ngày xông nhà, đồng thời hợp tuổi với gia chủ; tránh những người có tuổi xung phá năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Những tuổi còn lại không hợp nhưng cũng không xung phá đều xông nhà được.

Tuổi tránh: Năm nay là Nhâm Dần, ngày mùng 1 Tết là Ất Dậu. Như vậy hàng can có Mậu phá Nhâm, Nhâm phá Bính và Ất phá Kỷ, Tân phá Ất. Cho nên những tuổi có hàng can là Bính, Mậu, Kỷ, Tân thì nên tránh xông nhà ngày mồng 1 Tết. Hàng chi của năm là Dần, ngày mùng 1 Tết là Dậu, tuổi gia chủ là Mùi; như vậy hàng chi có Thân xung Dần, Mão xung Dậu, Sửu xung Mùi. Vì vậy, cần tránh những người tuổi Mão, Thân, Sửu.

Tuổi hợp: Năm nay là Nhâm Dần và ngày mồng 1 là Ất Dậu, tuổi gia chủ là Mùi; hàng can có Nhâm hợp Đinh, Ất hợp Canh. Như vậy tuổi có can là Đinh, Canh xông nhà tốt. Hàng chi có Dần hợp Hợi, Dậu hợp Thìn, Mùi hợp Ngọ là nhị hợp; Dần – Ngọ – Tuất là tam hợp với năm và Tị – Dậu – Sửu là tam hợp với ngày mồng 1, Hợi – Mão – Mùi là tam hợp với gia chủ; nhưng Sửu xung Mùi, Mão xung Dậu nên bỏ. Như vậy các tuổi Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi đều xông nhà tốt.

Tóm lại, xông nhà ngày mồng 1 năm Nhâm Dần cần tránh những người: Có chi là Mão, Thân, Sửu và có can Bính, Mậu, Kỷ, Tân.

Ngoài tuổi trên ra thì những tuổi còn lại đều xông nhà được, trong đó tốt nhất là những tuổi có chi Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi và có can là Đinh, Canh.

Tuy nhiên, chi Mùi lại phối với 5 can khác nhau; để tiện cho bạn đọc tra cứu, chúng tôi tính sẵn những tuổi nên và không nên xông nhà theo từng tuổi gia chủ cụ thể, tính cả theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Gia chủ tuổi Ất Mùi (1955, 2015)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Tị 1941, 2001, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Tân Mùi 1931, 1991, Kỷ Mùi 1979.

Ất Sửu 1925, 1985, Đinh Sửu 1937, 1997, Kỷ Sửu 1949, 2009, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Dậu 1957, 2017, Canh Tý 1960, 2020, Đinh Mùi 1967.

Gia chủ tuổi Đinh Mùi (1907, 1967)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Tị 1941, 2001, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Tân Mùi 1931, 1991, Kỷ Mùi 1979.

Ất Sửu 1925, 1985, Đinh Sửu 1937, 1997, Kỷ Sửu 1949, 2009, Tân Sửu 1961.

Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963, Quý Tị 1953, 2013, Quý Mùi 1943, 2003, Quý Dậu 1933, 1993, Quý Hợi 1923, 1983.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Giáp Thìn 1964, Ất Tị 1965, Giáp Ngọ 1954, 2014, Giáp Tuất 1934, 1994, Ất Hợi 1935, 1995, Đinh Dậu 1957, 2017, Canh Tý 1960, 2020, Đinh Mùi 1967.

Nhâm Tý 1972, Nhâm Dần 1962, Nhâm Thìn 1952, 2012, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Nhâm Tuất 1922, 1982.

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi (1919, 1979)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Đinh Mão 1927, 1987, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Tị 1941, 2001, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Tân Mùi 1931, 1991, Kỷ Mùi 1979.

Đinh Sửu 1937, 1997, Kỷ Sửu 1949, 2009, Tân Sửu 1961.

Ất Sửu 1925, 1985, Ất Mão 1975, Ất Tị 1965, Ất Mùi, Ất Dậu 1945, 2005, Ất Hợi 1935, 1995. Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963, Quý Tị 1953, 2013, Quý Mùi 1943, 2003, Quý Dậu 1933, 1993, Quý Hợi 1923, 1983.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Đinh Dậu 1957, 2017, Canh Tý 1960, 2020, Đinh Mùi 1967, Giáp Tý 1924, 1984, Giáp Dần 1974.

Gia chủ tuổi Tân Mùi (1931, 1991)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Tị 1941, 2001, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Tân Mùi 1931, 1991, Kỷ Mùi 1979.

Kỷ Sửu 1949, 2009, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973.

Ất Sửu 1925, 1985, Ất Mão 1975, Ất Tị 1965, Ất Mùi 1955, 2015, Ất Dậu 1945, 2005, Ất Hợi 1935, 1995; Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Mão 1927, 1987, Đinh Tị 1977, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017, Đinh Hợi 1947, 2007.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970.

Khá tốt là: Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Quý Hợi 1923, 1983, Canh Tý 1960, 2020.

Gia chủ tuổi Quý Mùi (1943, 2003)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Tị 1941, 2001, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Tân Mùi 1931, 1991, Kỷ Mùi 1979.

Ất Sửu 1925, 1985, Kỷ Sửu 1949, 2009, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973.

Đinh Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Mão 1927, 1987, Đinh Tị 1977, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017, Đinh Hợi 1947, 2007.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970.

Khá tốt là: Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Canh Tý 1960, 2020./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top