13/01/2020, 03:30 GMT+7

Xem tuổi xông đất 12 con giáp Tết Canh Tý 2020:

Người tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

Reatimes.vn Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tuất?

Trong các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà Tết Canh Tý 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên, đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà (mùng 1 và mùng 6 Tết là ngày đi làm chính thức) và từng tuổi gia chủ để bạn đọc dễ tra cứu. Chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt (trên trung bình) cho hai ngày mùng 1 và mùng 6 Tết Canh Tý 2020 để bạn đọc rộng đường lựa chọn.

Riêng về hợp tuổi gia chủ, chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu (can, chi xung khắc) là được. Mặt khác, chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi, nếu được đủ các yếu tố trên thì càng tốt.

Tuổi xông nhà mùng 1 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

- Đinh Mão 1927, 1987

- Đinh Tị 1917, 1977

- Mậu Tý 1924, 1984

- Mậu Dần 1938, 1998

- Kỷ Mão 1939, 1999

- Kỷ Tị 1929, 1989

- Canh Tý 1900, 1960

- Canh Dần 1950, 2010.

(kiêng các tuổi có hàng Can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng Chi là Ngọ, Dậu).

1. Tuổi tốt:

- Nhâm Dần: 1962;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Mậu Thân: 1908, 1968;

- Canh Tuất: 1910, 1970;

- Nhâm Tý: 1912, 1972;

- Ất Mão: 1915, 1975;

- Kỷ Mùi: 1919, 1979;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Mậu Thìn: 1928, 1988;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 1912;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Mậu Tuất: 1958;

- Kỷ Hợi: 1959.

Trong đó các tuổi Nhâm Tuất: 1922, 1982; Ất Sửu: 1925, 1985; Nhâm Thân: 1932, 1992; Ất Hợi: 1935, 1995; Nhâm Thìn: 1952, 1912; Ất Mùi: 1955, 2015 tốt nhất vì được cả Can và Chi.

Tuổi tốt xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

- Canh Tý: 1900, 1960;

- Canh Tuất: 1910, 1970

- Nhâm Tý: 1912, 1972

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Tân Mão: 1951, 2011;

- Tân Mùi: 1931, 1991;

- Tân Dậu: 1921, 1981;

- Tân Hợi: 1911, 1971;

- Quý Mão: 1903, 1963;

- Quý Mùi: 1943, 2003;

- Quý Dậu: 1933, 1993;

- Quý Hợi: 1923, 1983

(Kiêng các tuổi có các Can: Giáp, Bính, Mậu; và các Chi: Ngọ, Dần).

1. Tuổi tốt:

- Tân Sửu: 1961;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Quý Sửu: 1913, 1973;

- Ất Mão: 1975;

- Đinh Tị: 1977;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Đinh Mão: 1927, 1987;

- Kỷ Tị: 1929, 1989;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Tân Tị: 1941, 2001;

- Ất Dậu: 1945, 2005;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 2012;

- Quý Tị: 1953, 2013;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Đinh Dậu: 1957;

Trong đó, những tuổi Ất Tị: 1905, 1965; Đinh Tị: 1977; Ất Sửu: 1925, 1985; Đinh Sửu: 1937, 1997 là tốt nhất vì được cả can và chi.

Tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Tuất: xung Thìn, hợp Mão, Dần, Ngọ:

1. Giáp Tuất - 1934, 1994 (Giáp khắc Mậu và Canh, hợp Kỷ) hợp tuổi: Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Giáp Dần (1914, 1974), Bính Dần (1926, 1986), Nhâm Dần (1962), Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Kỷ Sửu (1949, 2009), Kỷ Mão (1939, 1999), Kỷ Tị (1929, 1989), Kỷ Mùi (1919, 1979), Kỷ Dậu (1909, 1969), Kỷ Hợi (1959);

2. Bính Tuất - 1946, 2006 (Bính khắc Canh và Nhâm, hợp Tân) hợp tuổi: Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Giáp Dần (1914, 1974), Bính Dần (1926, 1986), Mậu Dần (1938, 1998), Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Tân Sửu (1961), Tân Mão (1951, 2011), Tân Tị (1941, 2001), Tân Mùi (1931, 1991), Tân Dậu (1921, 1981), Tân Hợi (1911, 1971);

3. Mậu Tuất - 1958, 2018 (Mậu khắc Giáp, Nhâm, hợp Quý) hợp tuổi: Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Bính Dần (1926, 1986), Mậu Dần (1938, 1998), Canh Dần (1950, 2010), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Quý Sửu (1913, 1973), Quý Mão (1963), Quý Tị (1953, 2013), Quý Mùi (1943, 2003), Quý Dậu (1933, 1993), Quý Hợi (1923, 1983);

4. Canh Tuất - 1910, 1970 (Canh khắc Bính, Giáp, hợp Ất) hợp tuổi: Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Nhâm Dần (1962), Mậu Dần (1938, 1998), Canh Dần (1950, 2010), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Ất Sửu (1925, 1985), Ất Tị (1965), Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005); Ất Hợi (1935, 1995);

5. Nhâm Tuất - 1922, 1982 (Nhâm khắc Mậu, Bính, hợp Đinh) hợp tuổi: Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Giáp Dần (1914, 1974), Nhâm Dần (1962), Canh Dần (1950, 2010), Giáp Ngọ (1954, 2014), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Canh Ngọ (1930, 1990), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1917, 1977), Đinh Mùi (1907, 1967), Đinh Dậu (1957), Đinh Hợi (1947, 2007).

Bạn đang đọc bài viết Người tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020 tại chuyên mục Phong thủy ứng dụng của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP