13/01/2020, 05:30 GMT+7

Xem tuổi xông đất 12 con giáp Tết Canh Tý 2020:

Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

Reatimes.vn Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tý?

Trong các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà Tết Canh Tý 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên, đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp…, người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy, chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà (mùng 1 và mùng 6 Tết là ngày đi làm chính thức) và từng tuổi gia chủ, để bạn đọc dễ tra cứu. Chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt (trên trung bình) cho hai ngày mùng 1 và mùng 6 Tết Canh Tý 2020 để bạn đọc rộng đường lựa chọn.

Riêng về hợp tuổi gia chủ, chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu (can, chi xung khắc) là được. Mặt khác, chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi, nếu được đủ 3 yếu tố trên thì càng tốt.

Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

Tuổi xông nhà mùng 1 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

- Đinh Mão 1927, 1987

- Đinh Tị 1917, 1977

- Mậu Tý 1924, 1984

- Mậu Dần 1938, 1998

- Kỷ Mão 1939, 1999

- Kỷ Tị 1929, 1989

- Canh Tý 1900, 1960

- Canh Dần 1950, 2010.

(kiêng các tuổi có hàng Can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng Chi là Ngọ, Dậu).

1. Tuổi tốt:

- Nhâm Dần: 1962;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Mậu Thân: 1908, 1968;

- Canh Tuất: 1910, 1970;

- Nhâm Tý: 1912, 1972;

- Ất Mão: 1915, 1975;

- Kỷ Mùi: 1919, 1979;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Mậu Thìn: 1928, 1988;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 1912;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Mậu Tuất: 1958;

- Kỷ Hợi: 1959.

Trong đó các tuổi Nhâm Tuất: 1922, 1982; Ất Sửu: 1925, 1985; Nhâm Thân: 1932, 1992; Ất Hợi: 1935, 1995; Nhâm Thìn: 1952, 1912; Ất Mùi: 1955, 2015 tốt nhất vì được cả Can và Chi.

Tuổi tốt xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

- Canh Tý: 1900, 1960;

- Canh Tuất: 1910, 1970

- Nhâm Tý: 1912, 1972

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Tân Mão: 1951, 2011;

- Tân Mùi: 1931, 1991;

- Tân Dậu: 1921, 1981;

- Tân Hợi: 1911, 1971;

- Quý Mão: 1903, 1963;

- Quý Mùi: 1943, 2003;

- Quý Dậu: 1933, 1993;

- Quý Hợi: 1923, 1983

(Kiêng các tuổi có các Can: Giáp, Bính, Mậu; và các Chi: Ngọ, Dần).

1. Tuổi tốt:

- Tân Sửu: 1961;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Quý Sửu: 1913, 1973;

- Ất Mão: 1975;

- Đinh Tị: 1977;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Đinh Mão: 1927, 1987;

- Kỷ Tị: 1929, 1989;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Tân Tị: 1941, 2001;

- Ất Dậu: 1945, 2005;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 2012;

- Quý Tị: 1953, 2013;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Đinh Dậu: 1957;

Trong đó, những tuổi Ất Tị: 1905, 1965; Đinh Tị: 1977; Ất Sửu: 1925, 1985; Đinh Sửu: 1937, 1997 là tốt nhất vì được cả can và chi.

Tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Tý (xung Ngọ; hợp Sửu, Thân, Thìn)

1. Giáp Tý - 1924, 1984 (Giáp khắc Mậu và Canh; hợp Kỷ) có các tuổi hợp sau: Kỷ Sửu (1949, 2009), Ất Sửu (1925, 1985), Đinh Sửu (1937, 1997), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1913, 1973), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1916, 1976), Nhâm Thìn (1952, 2012), Giáp Thân (1944, 2004), Bính Thân (1956), Nhâm Thân (1932, 1992).

2. Bính Tý - 1936, 1996 (Bính khắc Canh và Nhâm, hợp Tân) hợp tuổi: Tân Mão (1951, 2011), Tân Tị (1941, 2001), Tân Mùi (1931, 1991), Tân Dậu (1921, 1981), Tân Hợi (1911, 1971), Kỷ Sửu (1949, 2009), Ất Sửu (1925, 1985), Đinh Sửu (1937, 1997), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1913, 1973), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1916, 1976), Mậu Thìn (1928, 1988), Giáp Thân (1944, 2004), Bính Thân (1956), Mậu Thân (1908, 1968);

3. Mậu Tý - 1948, 2008 (Mậu khắc Giáp, Nhâm, hợp Quý) hợp tuổi: Quý Mão (1903, 1963), Quý Tị (1953), Quý Mùi (1943, 2003), Quý Dậu (1933, 1993), Quý Hợi (1923, 1983), Kỷ Sửu (1949, 2009), Ất Sửu (1925, 1985), Đinh Sửu (1937, 1997), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1913, 1973), Bính Thìn (1916, 1976), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Bính Thân (1956), Mậu Thân (1908, 1968), Canh Thân (1920, 1980);

4. Canh Tý - 1900, 1960 (Canh khắc Bính, Giáp, hợp Ất) hợp tuổi: Ất Mão (1915, 1975), Ất Tị (1905, 1965), Ất Mùi (1955), Ất Dậu (1945, 2005), Ất Hợi (1935, 1995), Ất Sửu (1925, 1985), Đinh Sửu (1937, 1997), Kỷ Sửu (1949, 2009), Tân Sửu (1901, 1961), Quý Sửu (1913, 1973), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952, 2012), Mậu Thân (1908, 1968), Canh Thân (1920, 1980), Nhâm Thân (1932, 1992);

5. Nhâm Tý - 1912, 1972 (Nhâm khắc Mậu, Bính, hợp Đinh) hợp tuổi: Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1917, 1977), Đinh Mùi (1907, 1967), Đinh Dậu (1957), Đinh Hợi (1947, 2007), Ất Sửu (1925, 1985), Đinh Sửu (1937, 1997), Kỷ Sửu (1949, 2009), Tân Sửu (1901, 1961), Quý Sửu (1913, 1973), Giáp Thìn (1964), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952, 2012), Giáp Thân (1944, 2004), Canh Thân (1920, 1980), Nhâm Thân (1932, 1992)./.

Bạn đang đọc bài viết Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020 tại chuyên mục Kiến trúc - Quy hoạch của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP