nguồn tiền đầu tư nhà ở xã hội

Tiền đầu tư cho nhà ở xã hội bị “đóng băng”

Tiền đầu tư cho nhà ở xã hội bị “đóng băng”

Thị trường

Số tiền thu từ quỹ 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương, nhất là ở TP.HCM rất lớn, nhưng bị “đóng băng” trong Quỹ phát triển nhà ở, trong khi người thu nhập thấp thiếu khoản hỗ trợ tài chính để mua nhà.

Lên đầu trang
Top