Reatimes.vn

TAG:

nguồn tiền đầu tư nhà ở xã hội

  • 29/11/2019, 06:15

    Tiền đầu tư cho nhà ở xã hội bị “đóng băng”

    Tiền đầu tư cho nhà ở xã hội bị “đóng băng”

    Số tiền thu từ quỹ 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương, nhất là ở TP.HCM rất lớn, nhưng bị “đóng băng” trong Quỹ phát triển nhà ở, trong khi người thu nhập thấp thiếu khoản hỗ trợ tài chính để mua nhà.


TOP